e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • TF: Agrion univerzita približuje študentov k praxi

  AgrionNa Technickej fakulte SPU v Nitre otvorili druhý ročník Agrion univerzity, vďaka ktorej študenti študijných programov obchodovanie a podnikanie s technikou a poľnohospodárska technika získajú hlbšie vedomosti a zručnosti z oblasti konštrukcie, predaja a servisu poľnohospodárskej, lesníckej a komunálnej techniky.

  Read more...
   

  SPU prijali za člena európskej platformy pre podporu výskumu šľachtenia a reprodukcie hospodárskych zvierat

  logo fabreNa základe iniciatívy Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov sa Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre stala v decembri 2019 členom EFFAB/ FABRE – TP, oficiálnej európskej technologickej platformy, ktorá podporuje výskum a inovácie v oblasti udržateľného šľachtenia a reprodukcie hospodárskych zvierat.

  Read more...
   

  S indickými hosťami o záhradníctve, vinohradníctve a kvalite potravín

  indicka delegaciaNa pôde SPU v Nitre privítali delegáciu vedeckých pracovníkov z indického štátu Arunácalpradéš, ktorú viedol hlavný tajomník tamojšej vlády Naresh Kumar. Stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou dekana Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre prof. Dušana Igaza.

  Read more...
   

  Milí študenti, nie ste v tom sami. Zo života psychologickej poradne na SPU

  cppp2Všetci dobre vieme koľko neuspokojených potrieb nás ťaží, koľko protichodných motívov máme nevyriešených, koľko sociálnych konfliktov či už doma, v škole alebo v práci zažívame a koľko morálnych a celospoločenských otázok máme neujasnených. Alebo sa len jednoducho stretávame s ťažkosťami, ktoré život prináša.

  Read more...
   

  Na FAPZ začali realizovať projekt Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformy

  logo EFRRFakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre a jej riešiteľský tím na Katedre fyziológie rastlín začal od 1. marca 2020 realizovať dopytovo-orientovaný projekt v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom: Optimalizácia metód fenotypovania: vybudovanie národnej fenotypovacej platformy, ITMS 313011T813.

  Read more...
   

  Slovensko sa stalo zakladajúcim členom svetového výskumného združenia pre potraviny, výživu a zdravie. Iniciatívu odštartovala SPU

  Prostredníctvom Národnej platformy AgroBioFood Nitra sa Slovensko stalo zakladajúcim členom svetového výskumného združenia pre potraviny, výživu a zdravie, koordinovaného Wageningen University & Research v Holandsku.

  Read more...
   

  Učebnicu Chov koní slávnostne uviedli do života

  chov koniChov koní patrí v posledných desatročiach medzi najviac sa rozširujúce odvetvia poľnohospodárstva a spoločenskej sféry. A práve v tomto roku má študijný program (ŠP) hipológia na našej univerzite malé jubileum – desať rokov.

  Read more...
   

  Projekt SUSCOF vyzýva k udržateľnej spotrebe potravín

  suscofPodľa správ Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa každoročne jedna tretina celosvetovej produkcie potravín (približne 1,3 mld. ton) v dôsledku nezodpovednej spotreby vyhodí. S dôrazom na tieto problémy a výzvy sa Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre zapojila do projektu SUSCOF - Hodnotenie a zmena správania sa dospelých pri trvalo udržateľnej spotrebe potravín.

  Read more...
   

  Na FBP školili syrárov

  syrarstvo2Na Katedre technológie a kvality živočíšnych produktov Fakulty biotechnológie a potravinárstva sa 7. – 21. februára uskutočnil akreditovaný kurz Syrárstvo, ktorý v rámci celoživotného vzdelávania poskytuje SPU.

  Read more...
   


  Page 5 of 213

  Univerzitné časopisy

  | Spravodajca UMB časopis Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzitný časopis  periodikum Technickej univerzity vo Zvolene | Spektrum periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Náš čas časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | Akademik spravodajca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | Universitas Tyrnaviensis časopis Trnavskej univerzity | Naša univerzita spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave | Forum časopis Univerzity Karlovej v Prahe | Akademik časopis VŠB Technickej univerzity Ostrava | Žurnál UP spravodaj Univerzity Palackého v Olomouci | Listy OU spravodaj Ostravskej univerzity | Noviny Slezské univerzity v Opave | T-UNI on-line spravodaj Technickej univerzity v Liberci | Egyetemi Ujság spravodaj Univerzity sv. Štefana v Gödöllö | Humboldt noviny Humboldtovej univerzity v Berlíne