e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home E-príloha V rámci iniciatívy #ErasmusDays predstavili aroma marketing

  V rámci iniciatívy #ErasmusDays predstavili aroma marketing

  E-mail Print

  1 erasmusdays neurosmartologyTento rok sa aj Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre zapojila do iniciatívy ErasmusDays, a to prostredníctvom projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá "Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii – Implementation of Consumer Neuroscience and Smart Research Solutions in Aromachology" (NEUROSMARTOLOGY), č. 2018-1-SK01-KA203-046324.

  Online stretnutie a prezentácie v rámci podujatia s názvom "Čo dokáže aroma marketing?", ktoré sa uskutočnili 16. októbra, boli určené nielen pre študentov a zamestnancov SPU v Nitre, ale aj pre záujemcov z radov širokej verejnosti. Organizačný tím v zložení Ing. Jakub Berčík, PhD. (KMO FEM), Ing. Jana Gálová, PhD. (CVVP FEM), PhDr. Anna Mravcová, PhD. (KSV FEM), Ing. Katarína Neomániová, PhD. (KMO FEM) a doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. (KTKRP FBP) pripravil kombináciu zaujímavých blokov zahŕňajúcich rôzne oblasti aromachológie.

  Podujatie otvorila dekanka FEM, Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská, ktorá privítala účastníkov a oboznámila ich s úspešnou činnosťou fakulty a univerzity v rámci programu Erasmus+. Pripomenula tiež druhé výročie otvorenia Laboratória spotrebiteľských štúdií, ktoré poskytuje priestor pre výskumy realizované s využitím spotrebiteľskej neurovedy aj v oblasti aroma marketingu. Koordinátor projektu a zároveň riaditeľ laboratória Ing. Jakub Berčík, PhD., predstavil projekt NEUROSMARTOLOGY, jeho hlavné ciele, partnerov, plánované aktivity a výstupy. 

  Projektoví partneri:  Mgr. Karol Čarnogurský, PhD., Ing. Anna Diačiková, PhD. a doc. Mgr. Peter Madzík, PhD. z Katolíckej univerzity v Ružomberku (Pedagogická fakulta, Inštitút Štefana Náhalku v Poprade) predstavili príklady výskumu aromatizácie vo výrobe. Ďalší z partnerov projektu,  Martin Klučka z firmy Aroma Marketing, s. r. o., objasnil v rámci panelovej diskusie vedenej Katarínou Neomániovou príklady fungovania aroma marketingu v praxi, pričom uviedol aj niekoľko zaujímavostí a taktiež zodpovedal otázky účastníkov.

  V ďalšej časti programu Jakub Berčík vysvetlil výskum aromatizácie v obchode a službách na príkladoch. Zostávajúci čas vyplnil priestor pre otázky a diskusiu, kde najaktívnejší získali symbolické balíčky s propagačnými predmetmi od SAAIC - Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

  #ErasmusDays sa snaží o propagovanie možností programu Erasmus+ nielen v celej Európe, ale aj mimo nej. Slovensko sa zapojilo druhýkrát a spoločným cieľom bolo čo najviac zviditeľniť ako program Erasmus+, tak aj úspešné vzdelávacie inštitúcie v rámci Európy. Do iniciatívy sa každoročne môže zapojiť akákoľvek inštitúcia, ktorá realizovala projekt Erasmus+ a chcela by pomôcť v šírení vízie programu a podeliť sa o svoje vlastné skúsenosti.

  Ďalšie informácie nájdete na: https://www.erasmusdays.eu/

  Ing. Jana Gálová, PhD.,Centrum výskumných a vzdelávacích programov FEM
   
  1 erasmusdays neurosmartology

  4 screenshot vva

  5 screenshot eha

  6 screenshot ppa

  7 screenshot kn

  8 screenshot jba