e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Z histórie spravodaja

  Z histórie spravodaja

  E-mail Print

  historia1Po premiestnení Vysokej školy poľnohospodárskej do Nitry a založení dvoch fakúlt s katedrami rozmiestnenými v rôznych častiach mesta, vznikla myšlienka vydávania vysokoškolského časopisu, ktorého úlohou by bolo informovať študentov a zamestnancov o dianí na škole. Okrem toho mal spĺňať i reprezentačnú funkciu, podľa príkladu iných vysokých škôl, ktoré už v tej dobe vydávali svoje časopisy.

  historia5Na prvej ustanovujúcej schôdzke redakčnej rady sa jej členovia dohodli, že časopis bude mesačníkom a z viacerých variantov, ako napríklad Klas, Pribina, či Nitriansky vysokoškolák, vybrali názov Poľnohospodár. Vypracovaním štatútu bol poverený dr. Ľudovít Kohút, odborný asistent Katedry jazykov, ktorý sa stal tútorom a dlhoročným redaktorom nového periodika.

  Prvé číslo Poľnohospodára vyšlo vo februári 1957 (šk. rok 1956/57). Presne dva roky vychádzal vo formáte A5 rozmnožovaný cyklostylom v rozsahu 20-40 strán. Obsahová náplň bola rozdelená na štyri časti: politická výchova, zo života školy, literárna tvorba a šport. Príspevkov bolo spočiatku dosť, pretože dobrí štylisti a básnici sa našli aj v študentských radoch. I keď boli prvé roky poznačené amaterizmom a experimentovaním, nedostatok skúseností nahradzovalo nadšenie a tvorivé hľadanie.

  Kvalitatívne vyšší stupeň dosiahol Poľnohospodár 28. februára 1958, keď začal vychádzať ako dvojtýždenník v novinovom formáte. Zmluva s Nitrianskymi tlačiarňami však vyžadovala včasné dodávanie materiálov a preto bolo potrebné ustanoviť stáleho výkonného redaktora. Na tomto poste sa postupne vystriedali traja vtedajší študenti: Vlado Markovič, Rudolf Haspra a Ján Benej. Zodpovedného redaktora z radov pedagógov určovalo vedenie školy.

  historia4V období rokov 1958-65 bola úroveň dvojtýždenníka Poľnohospodár po obsahovej i formálnej stránke pomerne dobrá. Nie vždy sa však podarilo získať pre dopisovateľskú spoluprácu dostatok študentov či pedagógov a tak celá ťarcha zaobstarávania príspevkov a vydávania časopisu ležala na pleciach niekoľkých jednotlivcov, prevažne študentov. I keď pre mnohých z nich bola táto práca výbornou školou a niektorí po skončení štúdia zaujali miesto odborných redaktorov v médiách či odbornej tlači, ukázalo sa, že študenti nemôžu viesť časopis ako výkonní redaktori. Potvrdilo sa to najmä v skúšobnom období, kedy sa prejavili ťažkosti s vydávaním nových čísel. V roku 1965 bola preto ustanovená stála výkonná redaktorka Poľnohospodára Elza Glesgová.

  historia2V septembri 1978 ju vystriedala Oľga Šoková, ktorá sa ako výkonná redaktorka podpisovala pod obsahovú i grafickú náplň dvojtýždenníka takmer 22 rokov.  Od roku 1990 do roku 2003 viedla redakciu profesionálna novinárka Mgr. Mária Kočnerová, ktorej úspešné pôsobenie ukončila predčasná smrť. Vo funkcii ju nahradila Mgr. Katarína Potoková. Pod jej vedením sa zvýšila obsahová a grafická úroveň Poľnohospodára a ako jedno z prvých univerzitných periodík na Slovensku začal v roku 2006 vychádzať plnofarebne. V súčasnosti je poverenou vedúcou redaktorkou PhDr. Renáta Chosraviová, ktorá smeruje periodikum v duchu sloganu SPU - moja zelená univerzita.

  Poľnohospodár je jediným univerzitným periodikom na Slovensku, ktoré nepretržite vychádza už 60 rokov. Do roku 2010 vychádzalo v každom školskom roku  20 čísel s dvojtýždennou periodicitou na štyroch stranách stredoeurópskeho novinového formátu. Neskôr začal vychádzať ako dvojčíslo raz mesačne na 6 novinových stranách a od akademického roku 2016/2017 ako mesačník.

  Prehľad histórie nájdete v tematickom čísle, ktoré vyšlo pri príležitosti 50. výročia založenia Poľnohospodára

   

  Fotogaléria:
  Oslavy jubilejného 50. ročníka dvojtýždenníka Poľnohospodár
  (23. 9. 2005)