e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home E-príloha Deň architektúry predstavil významné diela. Pozornosť verejnosti pritiahla aj prehliadka objektov SPU

  Deň architektúry predstavil významné diela. Pozornosť verejnosti pritiahla aj prehliadka objektov SPU

  E-mail Print

  dsc 0649Deň architektúry je významná udalosť, ktorá má v rámci Českej republiky a Slovenska už 10-ročnú tradíciu. Viaže sa k Svetovému dňu architektúry, ktorý je od roku 1996 stanovený na prvý októbrový pondelok a časovo sa zhoduje so Svetovým dňom ľudských sídiel.

  Hoci záujem o tento typ udalosti na Slovensku z roka na rok rastie,  zatiaľ sa u nás zapája iba osemnásť miest (v susednom Česku je to okolo deväťdesiat). Architektúra významne formuje prostredie, v ktorom žijeme. Je veľmi dôležité, aby sa naše sídla menili najmä kvalitatívne smerom k podnetnému a kultúrnemu prostrediu, v ktorom sa nám bude dobre žiť a preto je dôležité šíriť myšlienky tohto projektu ďalej.

  Aj napriek opatreniam súvisiacich so svetovou pandémiou sa organizátorom podarilo pripraviť od 1. do 7. októbra  už tretí ročník medzinárodného festivalu Deň Architektúry 2020 Nitra. Hlavným zámerom bolo ukázať verejnosti kvality architektúry, urbanizmu a verejných priestorov, ako aj vzbudiť záujem ľudí o vlastný priestor a umožniť dialóg medzi autormi, tvorcami a obyvateľmi Nitry. Tematicky sa zameriaval na funkcie a funkcionalizmus. Funkcie v tomto význame nechcú popisovať povinnosť, ale majú viesť k zodpovedaniu otázok, čo znamená tvoriť m(i)esto, kto ho tvorí a akú má funkciu.

  V organizačnom štábe mala zastúpenie aj Katedra záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva  SPU v Nitre. „Dôležité je informovať verejnosť o možnostiach tvorby priestoru okolo nás, posilniť vzťah obyvateľa k mestu a iniciovať vlastnú kreativitu pre krajšie prostredie pre život,“ hovorí doktorand KZKA Ing. Miroslav Čibik, ktorý, okrem iného, obohatil podujatie o neprehliadnuteľnú grafiku.

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre disponuje viacerými mimoriadne atraktívnymi architektonickými objektmi.  Aj tento rok podporila myšlienku festivalu a vytvorila priestor na realizáciu aktivít súvisiacich s jeho programom. Tento typ verejného festivalu má vzdelávací a informačný charakter a obyvateľom mesta ponúka súbor prednášok, diskusií, filmov a iných sprievodných aktivít, ako napríklad komentované prehliadky. Tie záujemcom sprístupnia inak neprístupné miesta - objekty v meste. Obyvatelia objavujú architektonické hodnoty Nitry z iného, ako každodenného, uhla pohľadu.

  Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sa 3. októbra uskutočnila komentovaná prehliadka areálu SPU – národnej kultúrnej pamiatky architektov Vladimír  Dedečka a Rudolfa Miňovského. Viedla ju doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., a Ing. Miroslav Čibik z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI, ktorí sú zároveň riešiteľmi projektu UNI:ARCH, zameraného na  historické, kultúrne a architektonické hodnoty objektov v správe Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.  

  Účastníci prehliadky sa dozvedeli viac o historických súvislostiach tvorby projektov, o výstavbe areálu, o jeho autoroch, o súčasnej situácii, ale aj ďalšie zaujímavé fakty. „Niektorí z nich, bývalí absolventi, si zaspomínali na svoje študentské časy a vrátili sa späť do prednáškových miestností a do Auly maxima, v ktorej si pred rokmi preberali svoj diplom. Ďalších účastníkov zaujímal interiér univerzity, okolo ktorej denne prechádzajú a časť návštevníkov bola z radov odborníkov – architektov, ktorých očarilo tajomstvo udržateľnosti architektúry spred polstoročia,“ hovorí doc. Roberta Štepánková. „Sme vďační za záujem verejnosti a zároveň aj možnosť prezentovať hodnoty Stavby 20. storočia,“ dodávajú obaja organizátori.

  dsc 0525

  dsc 0528

  dsc 0539

  dsc 0558

  dsc 0582

  dsc 0649