e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Pedagógovia FAPZ na stredných školách

  fapzV nadväznosti na prezentačné výstavy pomaturitného a celoživotného vzdelávania Kam na vysokú, sa takmer dvadsať pedagógov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre zúčastnilo na propagačných náboroch na stredných školách.

  Read more...
   

  Fakulta biotechnológie a potravinárstva opäť privítala záujemcov o štúdium

  fbp dodFakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) privítala študentov stredných škôl zo Slovenska i zahraničia 7. februára v rámci dňa otvorených dverí.

  Read more...
   

  FBP: Medzinárodná zimná škola

  zimna skolaVo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre sa 6. februára konala Zimná škola ANIMAL BIOTECHNOLOGY 2020 s medzinárodnou účasťou.

  Read more...
   

  Rekognoskačný prieskum Prírodnej rezervácie Listové jazero

  prieskumPracovníci Katedry environmentalistiky a biológie FAPZ SPU v Nitre - J. Ivanič Porhajašová, J. Noskovič, M. Babošová, K. Petrovičová a M. Lenčeš - vykonali 27. januára so súhlasom správy CHKO Dunajské luhy prvotný rekognoskačný prieskum Prírodnej rezervácie Listové jazero nachádzajúcej sa v katastrálnych územiach obcí Nesvady a Vrbová nad Váhom.

  Read more...
   

  V ZRKADLE: Ivana Lichnerová

  ivana lichnerovaMeno: Ing. IVANA LICHNEROVÁ
  Pracovná pozícia: doktorandka na Katedre práva Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
  Miesto narodenia: Martin
  Vek: 26
  Read more...
   

  S každým ďalším cudzím jazykom sa rozširujú naše obzory a pohľad na svet

  moravcovaPaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD., pôsobí ako  a vo svojej profesionálnej činnosti sa venuje výučbe nemeckého jazyka.

  Read more...
   

  Šľachtiteľka Dorota Pospíšilová jubiluje

  dorota-pospisilovaNajvýznamnejšia slovenská a svetovo uznávaná šľachtiteľka viniča hroznorodého na Slovensku Ing. Dorota Pospíšilová, CSc., oslávila 13. februára, okrúhle jubileum - 90 rokov. Prvá dáma slovenského šľachtenia viniča sa zaoberá viničom a dorábaním vína niekoľko desaťročí a vinársky obzor na Slovensku sa jej podarilo posunúť ako málokomu pred ňou.

  Read more...
   

  Ondrej Debrecéni: Byť zoboristom je životný štýl

  zobor1Zobor nie je len názov vrchu nad Nitrou, ale aj folklórneho súboru, ktorý združuje študentov oboch nitrianskych univerzít. Jeho zriaďovateľom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ktorá folkloristom poskytuje materiálnu aj ideovú záštitu. Tvorí ho tanečná, spevácka a hudobná zložka. Dramaturgicky sa orientuje na spracovanie pôvodného folklórneho materiálu z okolia Nitry a z tekovskej a požitavskej oblasti, priestor však dáva aj iným kútom Slovenska. Oslovili sme umeleckého vedúceho Folklórneho súboru ZOBOR, Ondreja Debrecéniho ml.

  Read more...
   

  Zo stáže v Číne zameranej na výskum pšenice

  cinaČína je známa nielen ako druhá najsilnejšia ekonomika sveta, ale aj ako krajina s bohatou históriou a kultúrou. V minulom roku (september - december 2019) som mal možnosť absolvovať trojmesačnú doktorandskú stáž na Shandong Agricultural University v meste Tai‘an.

  Read more...
   


  Page 9 of 213

  Univerzitné časopisy

  | Spravodajca UMB časopis Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzitný časopis  periodikum Technickej univerzity vo Zvolene | Spektrum periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Náš čas časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | Akademik spravodajca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | Universitas Tyrnaviensis časopis Trnavskej univerzity | Naša univerzita spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave | Forum časopis Univerzity Karlovej v Prahe | Akademik časopis VŠB Technickej univerzity Ostrava | Žurnál UP spravodaj Univerzity Palackého v Olomouci | Listy OU spravodaj Ostravskej univerzity | Noviny Slezské univerzity v Opave | T-UNI on-line spravodaj Technickej univerzity v Liberci | Egyetemi Ujság spravodaj Univerzity sv. Štefana v Gödöllö | Humboldt noviny Humboldtovej univerzity v Berlíne