e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Práve vyšli

  E-mail Print
  SKRIPTÁ
  D. Halmová - L. Končeková: Základy poľnohospodárstva, 1. vydanie, náklad 100 ks, cena 3,10 €.
  E. Aydin – J. Antal: Integrovaný manažment povodia poľnohospodársky využívanej krajiny, 1. vyd. 150 ks, 5,50 €.
  P. Zajác a kol.: Hygiena distribúcie a predaja potravín, 2. prepracované vyd., 200 ks, 4 €.
  J. Medo: Mikrobiálna genetika, 1. vyd. 100 ks, 1,70 €. Ľ. Kubicová: Strategický marketing, 2. nezmenené vyd., 100 ks, 2,50 €.
  P. Šmehýl a kol.: Farmové chovy zveri, 1. vyd., 200 ks, 4,50 €. M. Božiková a kol.: Praktická učebnica fyziky pre technikov – I. diel, 1. vyd., 350 ks, 4,50 €.
  M. Božiková a kol.: Praktická učebnica fyziky pre technikov – II. diel, 1. vyd., 350 ks, 4 €.
   
  VEDECKÉ MONOGRAFIE
  J. Drgoňa a kol.: Vplyv výživy na kvantitatívne a kvalitatívne parametre úrod zrna a silážnej hmoty kukurice siatej, 1. vyd., 100 ks, 4 €.
  J. Ivanič Porhajašová a kol.: Vplyv systémov hospodárenia na ornej pôde na biodiverzitu epigeických skupín, 1. vyd., 100 ks, 3 €.
  J. Mlynek a kol.: Porovnanie kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica v extenzívnom a intenzívnom chove, 1. vyd., 100 ks, 4,50 €.
  B. Drábová a kol.: Antioxidačné enzýmy liehovarníckych kvasiniek Saccharomyces cerevisiae, 1. vyd., 100 ks, 4 €.
   
  METODICKÁ PRÍRUČKA
  Z. Lušňáková a kol.: Teória a prax manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce, 1. vyd., 100 ks, nepredajné.
  Vydavateľstvo SPU