e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • S pietou: Zomrel architekt Vladimír Dedeček, autor nadčasového areálu SPU v Nitre

  dedecek3Vo veku nedožitých 91 rokov zomrel 29. apríla Ing. arch. Vladimír Dedeček, jeden z najvýznamnejších slovenských architektov. Bol autorom desiatok školských, kultúrnych, administratívnych, športových aj obytných areálov a budov. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí nadčasový areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorému dominuje unikátna aula maxima.

  Read more...
   

  Chceli by ste sa podielať na vývoji nového produktu, ktorý bude spĺňať vaše požiadavky? EIT Food Consumer Engagement Labs

  eit1Máte radi varenie a prípravu jedál? Rozmýšľate pri nakupovaní potravín, aké potraviny vhodíte do košíka, aby boli pre vaše zdravie čo najlepšie? Chceli by ste sa podeliť o svoje skúsenosti a spoznať nových ľudí, ktorí majú podobné záujmy a záľuby?

  Read more...
   

  Poľnohospodárstvo a sociológia

  mladez podnikanieProblematike poľnohospodárstva a potravín sa venujú aj spoločenské vedy a v rámci nich i sociológia. Oblasť spoločenských vied patrí spolu s humanitnými vedami medzi vedné disciplíny s rastúcou dôležitosťou a ich poznatky by sa tiež mali brať do úvahy pri riadení spoločnosti a hospodárstva. Na túto potrebu poukazuje veľmi intenzívne súčasný vývoj a v súvislosti s aktuálnymi zdravotnými hrozbami sú v prípade poľnohospodárstva a potravín analýzy sociálnych, etických a ekonomických aspektov priam nevyhnutné.

  Read more...
   

  Oznámenie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium pre akad. rok 2020/2021 na FEM

  Dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre oznamuje, že dňa 22. júna 2020 sa uskutoční prijímacie konanie na tretí stupeň štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment v nasledovných študijných programoch: ​ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva; ekonomika a manažment podniku; ​agrárny obchod a marketing. Uzávierka prihlášok je 12. júna 2020.

  Read more...
   

  Vedenie univerzity a fakúlt diskutovalo s riaditeľmi a zástupcami SOŠ

  stretnutieInštitucionálne podporiť spoluprácu fakúlt SPU v Nitre so strednými odbornými školami (SOŠ) na Slovensku a dostať vzájomnú spoluprácu na kvalitatívne vyššiu úroveň bolo hlavným cieľom stretnutia vedenia SPU a fakúlt s riaditeľmi a zástupcami SOŠ. Stretnutie spojené s diskusiou sa konalo na pôde univerzity 26. februára a prinieslo mnoho podnetov.

  Read more...
   

  Poľnohospodár online

  Najbližšie číslo Poľnohospodára  v tlačenej forme vyjde v septembri 2020. Aktuálne články nájdete online v e-prílohe.

   

  Výberové konanie na obsadenie miest na doktorandské štúdium na FAPZ

  Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre vypisuje výberové konanie na obsadenie miest na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2020/2021 v študijných programoch: všeobecná živočíšna produkcia; špeciálna živočíšna produkcia; všeobecná rastlinná produkcia; špeciálna rastlinná produkcia; agrochémia a výživa rastlín; fyziológia plodín a drevín; výživa ochrana rastlín. Uzávierka prihlášok je 30. júna 2020.

  Read more...
   

  Tohtoročný marec – mesiac kníh v znamení opatrení

  Všetko sa mení, už nič nie je také ako bývalo. Klišé alebo len holý fakt? Túto vetu môžeme uviesť v pozitívnom kontexte, s potešením nad zmenami, ale aj v kontexte negatívnom, v smútku a rozčarovaní z toho, čo doba prináša.

  Read more...
   

  Na Slovensku po prvýkrát vyskúšali hnojenie repky pomocou senzora. Výskum prebieha na VPP v Oponiciach

  oponiceVýskumný tím Katedry strojov a výrobných biosystémov systémov Technickej fakulty SPU v Nitre rozšíril v tomto pestovateľskom roku testovanie variabilného hnojenia obilnín aj na porasty repky olejnej. Je to po prvýkrát, čo sa na Slovensku využil tento spôsob hnojenia repky.

  Read more...
   


  Page 4 of 213

  Univerzitné časopisy

  | Spravodajca UMB časopis Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzitný časopis  periodikum Technickej univerzity vo Zvolene | Spektrum periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Náš čas časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | Akademik spravodajca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | Universitas Tyrnaviensis časopis Trnavskej univerzity | Naša univerzita spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave | Forum časopis Univerzity Karlovej v Prahe | Akademik časopis VŠB Technickej univerzity Ostrava | Žurnál UP spravodaj Univerzity Palackého v Olomouci | Listy OU spravodaj Ostravskej univerzity | Noviny Slezské univerzity v Opave | T-UNI on-line spravodaj Technickej univerzity v Liberci | Egyetemi Ujság spravodaj Univerzity sv. Štefana v Gödöllö | Humboldt noviny Humboldtovej univerzity v Berlíne