e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 7/64 Milí študenti, nie ste v tom sami. Zo života psychologickej poradne na SPU

  Milí študenti, nie ste v tom sami. Zo života psychologickej poradne na SPU

  E-mail Print

  cppp2Všetci dobre vieme koľko neuspokojených potrieb nás ťaží, koľko protichodných motívov máme nevyriešených, koľko sociálnych konfliktov či už doma, v škole alebo v práci zažívame a koľko morálnych a celospoločenských otázok máme neujasnených. Alebo sa len jednoducho stretávame s ťažkosťami, ktoré život prináša.

  To, ako to zvládame, ako sa s tým všetkým vieme vysporiadať, závisí najmä od našej vnútornej integrity a osobnostnej výbavy. Dôsledkom toho, že to nie je vždy jednoduché a že sa nám to vždy nedarí, je naša zlá nálada, nepokoj, obavy, strach, úzkosti, neurotické stavy, či depresie. Niečo z toho zažíva každý z nás.

  Výnimkou nie sú ani študenti našej univerzity. Zvlášť, ak obdobie nastupujúcej dospelosti už automaticky predznamenáva množstvo úloh v profesijnej a osobnej rovine. V tomto období sa buduje sebavedomie, vlastný svetonázor a miesto pod slnkom. Je potrebné zvládať nielen nároky zo strany školy, ale aj rodičov a sociálneho prostredia. Vysokoškoláci sú vystavení veľkej študijnej zátaži, adaptačnému procesu v škole, na internáte, novým sociálnym vzťahom a väzbám. Niektorí z nich sa vyrovnávajú s partnerskými problémami, iní s nedostatkom lásky, ďalší so svojimi špecifickými potrebami, chorobami alebo inými zložitými situáciami. Toto všetko je potrebné riešiť. Ak ide o niečo, čo nie je veľmi vážne, postačí rozhovor s niekým blízkym. Ak je to zložitejšie, bežný rozhovor zväčša nezaberá. V takýchto prípadoch je vhodné zveriť sa odborníkom v oblasti psychologickej intervencie a poradenstva.

  Hoci už dnes existuje sieť odborných pracovísk zaoberajúcich sa psychologickou pomocou, niekedy nie je ľahké sa v danej ponuke zorientovať a niekedy sa aj dostať na rad práve vtedy, keď to najviac potrebujeme. Aj z tohto dôvodu existuje a aj v minulosti existovala na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity psychologická poradňa. Poradenská činnosť je jednou z náplní centra, ktoré je súčasťou Fakulty ekonomiky a manažmentu a ktorého názov je Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva. Naše pracovisko si už za desaťročia svojho pôsobenia vypočulo od našich študentov veľa osobných a nezriedka dramatických spovedí. Mnohé si ešte pamätá zakladateľka psychologickej poradne na SPU, bývalá vedúca Katedry pedagogiky a psychológie, psychologicka pani PhDr. Zdenka Bátorová, CSc.. Veľkou mierou v pomoci našim študentom prispeli aj ďalší členovia katedry, ktorí z pozície učiteľov pedagogicko-psychologických, didaktických a príbuzných predmetov, mali k študentom vždy veľmi blízko. Dnes sa v tomto humanistickom trende pokúšame pokračovať aj my, členovia centra, konkrétne vedúca CPPP PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD., zástupkyňa CPPP a univerzitná koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD., Mgr. Silvia Virágová, PhD., a PhDr. Miroslav Poláček, PhD. Pre tých, ktorí by sa o nás chceli dozvedieť viac, sú určené aj naše facebookové stránky (Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre, Psychológia CPPP FEM).

  Mnohí sa nás pýtajú aké problémy riešime najčastejšie. Spektrum ťažkostí je naozaj rôznorodé. Napodiv, len zriedka ide o problémy bezprostredne spojené s učením. K najdramatickejším prípadom patrili napríklad postraumatické stresové poruchy, suicidálne myšlienky súvisiace so školou, s konkrétnymi predmetmi a konkrétnymi učiteľmi, sociálne fóbie alebo depresívne syndrómy viažuce sa na školskú zátaž a na tlaky, nepochopenie a nepodporenie zo strany rodičov. Našich študentov trápili aj problémy s láskou, obťažovaním zo strany rozídeného partnera, nedostatkom sebadôvery a celý rad rozličných nešpecifických úzkostí, ktorých pôvod bol z počiatku nejasný. Prísť k nám a poradiť sa stojí vždy určitú námahu. Väčšinou to však vypovedá o vnútornej sile jednotlivca a odhodlaní sa s ťažkosťami popasovať. Chceli by sme zdôrazniť, že cieľom nášho pracoviska nie je poskytovanie psychoterapeutickej činnosti, na to sú určení ďalší špecialisti. My chceme poskytnúť „prvú pomoc“ v oblasti psychologického poradenstva, teda porozprávať sa, rozpoznať problém, zorientovať študenta, poukázať na možné riešenia alebo nasmerovať ku klinickému psychológovi alebo psychiatrovi. Väčšinou však stačí študentov so záujmom vypočuť, dokázať, že na zvládanie ťažkostí nemusia byt sami a zvoliť vhodný, napr. osvedčený, na človeka zameraný „rogerovský“ prístup. C. R. Rogers, jeden z najznámejších psychológov, uvádza, že zo všetkých prístupov sa mu najviac osvedčil prístup založený na akceptácii, empatii a autenticite. Inými slovami akceptovať druhého takého aký je, prejavovať sa vysoko empaticky a autenticky.Táto vzťahová ponuka vytvára psychologický priestor, ktorý podporuje osobnostný rast a umožňuje študentom prekonávať vnútorné rozpory.

  Takže milí naši študenti, nie ste v tom sami a v prípade potreby sú vám dvere nášho pracoviska otvorené.

  PhDr. Miroslav Poláček, PhD., Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva