e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 7/64 Vedenie univerzity a fakúlt diskutovalo s riaditeľmi a zástupcami SOŠ

  Vedenie univerzity a fakúlt diskutovalo s riaditeľmi a zástupcami SOŠ

  E-mail Print

  stretnutieInštitucionálne podporiť spoluprácu fakúlt SPU v Nitre so strednými odbornými školami (SOŠ) na Slovensku a dostať vzájomnú spoluprácu na kvalitatívne vyššiu úroveň bolo hlavným cieľom stretnutia vedenia SPU a fakúlt s riaditeľmi a zástupcami SOŠ. Stretnutie spojené s diskusiou sa konalo na pôde univerzity 26. februára a prinieslo mnoho podnetov.

  Ako uviedla rektorka SPU doc. Klaudia Halászová, je známe, že pocty študentov na vysokých školách klesajú. „Asi 65 percent prvákov našej univerzity pochádza zo stredných odborných škôl. Táto platforma je pre nás nesmierne dôležitá. V poľnohospodárstve chýbajú ľudia, pravidelne dostávame požiadavky praxe na pracovné sily, nevyhnutná je aj generačná obmena. Preto je veľmi dôležitá aktívna spolupráca so strednými odbornými školami, ktoré vychovávajú našich budúcich študentov, nevyhnutné je riešiť spoločné problémy a hľadať spoločné aktivity.“

  V rámci programu prorektor pre vzdelávanie prof. Milan Šimko zúčastneným riaditeľom a zástupcom SOŠ predstavil univerzitu, jej fakulty a ponuku študijných programov a odborov. Ako informoval, SPU má v súčasnosti 5677 študentov, ponúka 91 akreditovaných študijných programov (z toho 13 v anglickom jazyku) v siedmich odboroch. Zároveň priblížil aktivity univerzity vo vzťahu k stredným školám, najmä prezentáciu SPU na veľtrhoch pomaturitného vzdelávania, organizovanie dní otvorených dverí, Dna vysokoškoláka, Dna techniky, letných škôl, účasť univerzity na poľnohospodárskych výstavách a veľtrhoch, Celoslovenských dňoch pola, prípadových štúdiách a pod. „Aj prostredníctvom organizovania či účasti SPU na rôznych aktivitách sa záujemcovia o štúdium, ale aj široká verejnosť, môžu dozvedieť informácie o univerzite, o možnostiach štúdia, ponuke študijných programov, vedeckej a výskumnej činnosti, internacionalizácii, absolvovaní praxe, možnostiach ubytovania, kultúrneho a športového vyžitia a podobne,“ povedal prorektor. Následne dekani predstavili ponuku štúdia a aktivity na jednotlivých fakultách.

  V rámci diskusie sa hovorilo o viacerých problémoch a odznelo množstvo podnetov. Vedenie SPU, riaditelia a zástupcovia SOŠ sa zhodli, že treba spoločne popularizovať poľnohospodárske a potravinárske odbory. Predstavitelia SOŠ by v rámci kariérneho poradenstva uvítali ucelene prepojiť aktivity, rozšíriť prezentáciu vysokoškolských pedagógov, ale aj študentov a absolventov SPU na pôde stredných škôl. Zdôraznili, že chýba jednotná politika v odbornom školstve. „V Slovenskej republike asi 60 % študentov študuje v oblasti spoločenských vied, preferované sú ekonomické a technické vedy. Chýbajú nám však absolventi klasických poľnohospodárskych odborov, pekári, mäsiari, zootechnici a ďalší,“ odznelo na stretnutí.

  Hovorilo sa aj o problematike nastavenia stredoškolského štúdia a zvládnutia vysokoškolského štúdia prvákmi zo SOŠ. Viacerí konštatovali, že veľkým problémom pre prvákov SOŠ je matematika, chémia a fyzika. Prodekanka FEM Ing. Iveta Košovská, PhD., informovala, že Katedra matematiky ponúka študentom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity možnosť doučiť sa matematiku v doplnkovom čase. Pedagógovia katedry ponúkajú pre záujemcov aj individuálne konzultácie matematiky.

  Pokiaľ ide o aktivity univerzity smerom k stredným školám, účastníci diskusie sa zhodli, že nevyhnutné je zladiť termíny podujatí organizovaných univerzitou pre stredoškolákov, najmä Dna vysokoškoláka, s ich aktivitami na školách, nájsť vhodné termíny, aby sa mohlo čo najviac záujemcov zúčastniť na podujatiach ponúkaných univerzitou. Riaditelia by tiež uvítali, aby sa v rámci konferencie stredoškolskej odbornej činnosti zapojili do poroty aj pedagógovia z SPU. Tiež by uvítali širšie prezentovanie SPU na pôde stredných škôl, určené nielen pre študentov, ale aj rodičom žiakov a pedagógom. V neposlednom rade by boli veľkým prínosom kurzy pre učiteľov odborných predmetov či kurzy celoživotného vzdelávania organizované SPU.

  Renáta Chosraviová 

   

  FOTOGALÉRIA

   

  stretnutie

  Stretnutie s riaditelmi a zástupcami SOŠ otvorila rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová

  Foto: za