e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Habilitačné prednášky: Ing. Rudolf Abrahám a Ing. Miroslav Macák

  Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre oznamuje, že 14. júla 2020 sa Kongresovom centre SPU v Nitre uskutočnia habilitačné prednášky:

  Read more...
   

  FEM: Medzinárodné vedecké dni tento rok online

  fem mvd1Šestnásty ročník tradičnej najväčšej fakultnej konferencie – Medzinárodných vedeckých dní 2020 – začalo pripravovať vedenie Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre a organizačný výbor už v lete 2019. V snahe zvýšiť stupeň internacionalizácie a zapojenie zahraničných partnerov vznikla dohoda, že MVD 2020 sa budú konať v zahraničí, v mieste hlavného partnera, na Korvínovej univerzite a v sídle Maďarskej asociácie poľnohospodárskych ekonómov v Budapešti. V tom období ešte nikto netušil, že konferencia sa bude musieť presunúť do online prostredia.

  Read more...
   

  SPU ponúka akreditovaný kurz Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe

  agropodnikanieV rámci programu Rozvoj vidieka s podporou Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka realizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  projekt Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe (kód projektu 011NR350002).  Jeho cieľom je zvyšovanie úrovne ľudských zdrojov formou ďalšieho vzdelávania v poľnohospodárskom sektore so zameraním na začínajúcich poľnohospodárov a mladých poľnohospodárov.

  Read more...
   

  Študentská vedecká konferencia na TF online

  foto-002Na Technickej fakulte SPU v Nitre sa 15. mája uskutočnila študentská vedecká konferencia, tento raz formou online prednášok.

  Read more...
   

  V Nemeckom Meerane školili riešiteľov projektu NEUROSMARTOLOGY

  neurosmart1V nemeckom mestečku Meerane, sídle partnera REIMA AirConcept GmbH, sa 1. – 7. marca uskutočnila druhá vzdelávacia a školiaca aktivita C2 v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá "Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii" (NEUROSMARTOLOGY) č. 2018-1-SK01-KA203-046324. 

  Read more...
   

  Habilitačné prednášky: Ing. Cyril Hrnčár a Ing. Ľuba Ďurišová

  Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre oznamuje, že:

  Read more...
   

  S pietou

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 14. mája 2020 zomrela PaedDr. Elena Belajová, bývalá dlhoročná pedagogička na Katedre telesnej výchovy Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre.

  Read more...
   

  Novinky o aktivitách FHN-RI predstavili aj Národnú platformu AgroBioFood Nitra v holandskom informačnom bulletine

  fnr-hiSlovensko smeruje na európsku mapu ESFRI - Výskumnej infraštruktúry pre potraviny, výživu a zdravie vďaka Národnej platforme AgroBioFood Nitra, ktorú vedie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

  Read more...
   

  S pietou: Opustil nás profesor Imrich Točka, významný pedagóg, historik, spisovateľ

  prof.tocka 1941-2020Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 9. mája 2020, vo veku nedožitých 79. narodenín, navždy odišiel prof. Ing. Imrich Točka, CSc., emeritný profesor Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, zanietený pedagóg a vedec, významný regionálny historik, spisovateľ, numizmatik, záchranca kultúrnych pamiatok.

  Read more...
   


  Page 3 of 213

  Univerzitné časopisy

  | Spravodajca UMB časopis Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzitný časopis  periodikum Technickej univerzity vo Zvolene | Spektrum periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Náš čas časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | Akademik spravodajca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | Universitas Tyrnaviensis časopis Trnavskej univerzity | Naša univerzita spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave | Forum časopis Univerzity Karlovej v Prahe | Akademik časopis VŠB Technickej univerzity Ostrava | Žurnál UP spravodaj Univerzity Palackého v Olomouci | Listy OU spravodaj Ostravskej univerzity | Noviny Slezské univerzity v Opave | T-UNI on-line spravodaj Technickej univerzity v Liberci | Egyetemi Ujság spravodaj Univerzity sv. Štefana v Gödöllö | Humboldt noviny Humboldtovej univerzity v Berlíne