e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home E-príloha S pietou: Opustil nás profesor Imrich Točka, významný pedagóg, historik, spisovateľ

  S pietou: Opustil nás profesor Imrich Točka, významný pedagóg, historik, spisovateľ

  E-mail Print

  prof.tocka 1941-2020Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 9. mája 2020, vo veku nedožitých 79. narodenín, navždy odišiel prof. Ing. Imrich Točka, CSc., emeritný profesor Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, zanietený pedagóg a vedec, významný regionálny historik, spisovateľ, numizmatik, záchranca kultúrnych pamiatok.

  Profesor Imrich Točka, rodák z Nitry – Chrenovej, celú svoju profesionálnu kariéru pôsobil na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Ako pedagóg na Katedre hydinárstva a malých hospodárskych zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov sa špecializoval na poľovníctvo, šľachtiteľstvo a chov malých hospodárskych a kožušinových zvierat. Bol autorom a spoluautorom tridsiatich odborných publikácií a desiatok článkov v odborných periodikách.

  Jeho celoživotným koníčkom bola história a zberateľstvo. Bol autorom vyše dvadsiatky vedecko-populárnych knižných diel z oblasti regionálnej histórie, kampanológie a numizmatiky. Známy bol jeho vrúcny vzťah k svojmu rodisku - Chrenovej, ktorej históriu spracoval vo viacerých publikáciách. Medzi jeho najvýznamnejšie knižné diela patria prvé komplexné monografie Nitrianske zvony (2012), Nitrianske poľovníctvo (2013), Zobor (2014), Tormoš – Chrenová v zrkadle času (2015) a Historky spod Nitrianskeho hradu (2017). V roku 2011 objavil v lapidáriu Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre stratenú sochu Krista Trpiteľa z roku 1770, ktorá je najstaršou kultúrnou pamiatkou z Chrenovej. Ďalší významný objav sa mu podaril v roku 2012, keď pri kampanologickom výskume vo farskom Kostole sv. Urbana na Zobore objavil zvon z roku 1743 zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému, ktorý je najstarším zachovaným zvonom na území mesta Nitry.

  Profesor Imrich Točka sa angažoval aj vo zväzovom poľovníckom hnutí. V roku 2000 sa významnou mierou zaslúžil o založenie Obvodnej poľovníckej komory v Nitre a stal sa jej prvým predsedom. Bol jedným zo zakladateľov Zoborského skrášľovacieho spolku, ktorý sa stará o zachovanie miestneho kultúrneho dedičstva, hlavne o zoborský kláštor. V roku 2011, pri príležitosti svojho životného jubilea, daroval svoju unikátnu zbierku medailí Ponitrianskemu múzeu v Nitre. V roku 2017 sa podieľal na príprave publikácie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v obrazoch, kde spracoval katalóg medailí vydaných za 65 rokov histórie univerzity.

  Bol nositeľom viacerých významných ocenení. Za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku bol ocenený Zlatou medailou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (2004), za prínos v oblasti kultúry, pedagogickej a vedeckej činnosti získal Cenu primátora mesta Nitry (2011), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ocenila jeho mimoriadny prínos pre rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania Zlatou medailou SPU (2014). Za celoživotný príspevok ku kultúrnemu rozvoju, propagácii mesta a záchrane kultúrneho dedičstva mu primátor udelil Cenu mesta Nitry (2016) a jeho mimoriadne úsilie, vynaložené na objasnenie zabudnutých kapitol regionálnej histórie, jej knižné spracovanie a záchranu zanikajúcich pamätníkov ocenil Nitriansky samosprávny kraj Cenou NSK za rok 2018.

  Česť jeho pamiatke!

  tocka 1941-2020

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  prof.imrich tocka 1941-2020 (2)

   

  prof.tocka 1941-2020