e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Povodne a zmena klímy

  povodne logoNa Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa od novembra 2019 realizuje projekt Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy.

  Read more...
   

  Kam na vysokú: od Trnavy po Prešov

  kam na vysokuBlíži sa čas podávania prihlášok na vysoké školy. Množstvo študentov stredných škôl už teraz uvažuje nad výberom vhodnej školy a študijného programu. Pomôcť pri rozhodovaní o správnom výbere vysokej školy má ambíciu aj prezentačná výstava pomaturitného a celoživotného vzdelávania - Kam na vysokú, ktorá sa tento rok postupne konala v šiestich slovenských mestách.

  Read more...
   

  Technická fakulta SPU sa už po siedmy raz prezentovala v Mlynoch

  tf dod-mlynyPo predchádzajúcich úspešných ročníkoch Dňa otvorených dverí Technickej fakulty SPU v Nitre v obchodnom centre Galéria Mlyny sa fakulta pod vedením dekana prof. Romana Gálika, 23. januára opäť úspešne prezentovala širokej verejnosti.

  Read more...
   

  Deň kreativity pre stredné školy na FEM

  fem den kreativityPo úspešnom Dni vysokoškoláka prišla Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre s novým konceptom náučno-propagačnej a zážitkovej akcie s názvom Deň kreativity. Jeho pilotný ročník sa uskutočnil 23. januára v priestoroch fakulty.

  Read more...
   

  Peter Šedík: Dôležité je stanoviť si ciele a napĺňať ich vlastnou aktivitou

  sedikJedným z laureátov už tradičnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska, ktorá sa konala v decembri minulého roka, bol aj Ing. PETER ŠEDÍK, PhD., z Fakulty ekonomiky manažmentu SPU v Nitre, ktorý zvíťazil v kategórii Ekonómia.

  Read more...
   

  Park roka 2019: FZKI opäť bodovala

  park rokaSúťaž Záhrada roka, Park roka a Detail roka s rovnomennými kategóriami je prezentáciou súčasnej úrovne krajinnej architektúry na Slovensku. Predstavenie prihlásených diel a vyhlásenie víťazov tohtoročnej súťaže sa konalo 12. februára v Nitre, v rámci konferencie Záhradnícke fórum 2020, ktorej hlavnou témou je tento rok klimatická zmena.

  Read more...
   

  Deň otvorených dverí na FEŠRR

  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja otvorila svoje dvere záujemcom o štúdium 14. februára.

  Read more...
   

  PREDSTAVUJEME VC ABT: Laboratórium aplikovanej bakteriológie

  laboratoriumMedicínske odbory intenzívne napredujú, a to najmä pod vplyvom nových poznatkov zo základných vedných odborov, ako sú molekulová biológia, biochémia, biofyzika, genetika, informatika a i. Veľký význam zohrávajú technické vymoženosti súčasného obdobia.

  Read more...
   

  FZKI otvorila dvere dokorán

  fzki dodSpoznať svojich budúcich učiteľov, vedenie fakulty, priestory, v ktorých prebieha výučba, porozprávať sa so súčasnými študentmi, dozvedieť sa všeličo o radostiach, ale i úskaliach vysokoškolského štúdia... Aj to bolo cieľom Dňa otvorených dverí na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, ktorý pre stredoškolákov pripravili 7. februára.

  Read more...
   


  Page 8 of 213

  Univerzitné časopisy

  | Spravodajca UMB časopis Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzitný časopis  periodikum Technickej univerzity vo Zvolene | Spektrum periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Náš čas časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | Akademik spravodajca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | Universitas Tyrnaviensis časopis Trnavskej univerzity | Naša univerzita spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave | Forum časopis Univerzity Karlovej v Prahe | Akademik časopis VŠB Technickej univerzity Ostrava | Žurnál UP spravodaj Univerzity Palackého v Olomouci | Listy OU spravodaj Ostravskej univerzity | Noviny Slezské univerzity v Opave | T-UNI on-line spravodaj Technickej univerzity v Liberci | Egyetemi Ujság spravodaj Univerzity sv. Štefana v Gödöllö | Humboldt noviny Humboldtovej univerzity v Berlíne