e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 7/64 Projekt SUSCOF vyzýva k udržateľnej spotrebe potravín

  Projekt SUSCOF vyzýva k udržateľnej spotrebe potravín

  E-mail Print

  suscofPodľa správ Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa každoročne jedna tretina celosvetovej produkcie potravín (približne 1,3 mld. ton) v dôsledku nezodpovednej spotreby vyhodí. S dôrazom na tieto problémy a výzvy sa Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre zapojila do projektu SUSCOF - Hodnotenie a zmena správania sa dospelých pri trvalo udržateľnej spotrebe potravín.

  Projekt SUSCOF (c. 2018-1-TR-01-KA-204 -058739) je navrhnutý ako trojročný strategický partnerský projekt v oblasti vzdelávania dospelých s cieľom rozvíjať sociálne vedomie o udržateľnej konzumácii potravín. Víziou navrhovaného projektu je ponúknuť efektívny, podrobný a značkový nový index SCOFI, ktorý odhaľuje vzorec spotreby dospelých s cieľom jej znižovania, ako aj vytvorenie aplikácie MySusCof. Na projekte participuje okrem Slovenska aj Turecko (koordinujúca krajina), Dánsko, Rakúsko a Švédsko. Projekt má za sebou už niekoľko etáp a vydanie publikácie Sustainable Consumption of Food, ktorá analyzuje udržateľné správanie v projektových krajinách. Jadrom celého projektu je rozsiahly dotazníkový výskum, výsledkom ktorého je SCOFI index a kompetenčná mapa, ktoré poukážu na mieru udržateľnosti v rôznych aspektoch správania sa na trhu potravín. Práve na týchto úlohách sa významnou mierou podieľa FEM SPU v Nitre a členovia projektového tímu z Katedry štatistiky a operačného výskumu. Okrem nich na projekte participuje Katedra marketingu, CVVP a najnovšie aj Katedra informatiky. Mesiac február a marec 2020 sú venované dotazníkovému prieskumu, pri tvorbe ktorého sa prejavilo množstvo rozdielnych uhlov pohľadu pri vnímaní jednotlivých otázok. Dotazník detailne mapuje spotrebiteľské správanie, sleduje napríklad percento vyhodeného ovocia a zeleniny, pečiva, mäsa a mäsových výrobkov, úsporu pri nákupe potravín, správnosť ich skladovania, úspory pri varení, zaobchádzanie zo surovinami v kuchyni, sledovanie dátumu minimálnej trvanlivosti, atď. Vzhľadom na to, že hlavný dotazník bol zostavený v anglickom jazyku, dôležitým krokom bol jeho správny preklad do slovenského jazyka, nielen po odbornej stránke, ale najmä z hľadiska pochopenia zmyslu otázky v hovorenom slove. Dotazník zisťuje reálny stav a zároveň ponúka priestor na zamyslenie a inšpiráciu, kde všade je možné ušetriť suroviny, zdroje, resp. ako sa možno stavať šetrnejšie k životnému prostrediu.

  Projekt inšpiroval projektový tím k novým témam, ktoré sú zakomponované aj do výučby predmetov (napr. európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie) zameraných najmä na propagáciu a komunikáciu. Všetky tieto iniciatívy smerujú k ochrane životného prostredia a zdrojov. Za inšpiráciu stojí aj knižka Volám sa Gréta, ktorá populárnym spôsobom vysvetľuje, čo sa deje s prírodou a svetom okolo nás v závislosti od toho, ako sa správame.

  Vedieť správne pomenovať veci nestačí. Na rade sú postoje a reálne správanie. Takáto implementačná fáza projektu je naplánovaná po vyhodnotení dotazníkového prieskumu a bude zahŕňať viacero aktivít, popularizujúcich túto tému.

  Ing. Mária Holotová, PhD., FEM 

   

  suscof

  Projektový tím Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU
  Foto: archív FEM