e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • POZÝVAME: Biotechnológie a kvalita surovín a potravín

  Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre vás srdečne pozýva na 10. medzinárodnú vedeckú konferenciu BIOTECHNOLÓGIE A KVALITA SUROVÍN A POTRAVÍN, ktorá sa uskutoční 28. - 30. januára 2015 v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách.

  Read more...
   

  NA SLOVÍČKO so Soňou Javorekovou

  javorekovanovou profesorkou na Fakulte biotechnológie a potravinárstva

  Read more...
   

  Záujem o spoluprácu v Moldavsku

  V rámci výskumného projektu Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov (TRIVE), absolvoval doc. Ing. Ján Brindza, CSc., vedúci IOBBB FAPZ, pracovné stretnutia na viacerých inštitúciách v Moldavsku.

  Read more...
   

  Profesor Štefan Mihina je generálnym riaditeľom NPPC

  mihinaNa základe výberového konania 25. júna 2014 vybrala výberová komisia do funkcie generálneho riaditeľa Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) prof. Ing. Štefana Mihinu, PhD.

  Read more...
   

  Letná škola samosprávy

  samospravaKatedra verejnej správy (KVS) FEŠRR organizovala 8. – 12. septembra 4. ročník projektu Letná škola samosprávy (LŠS) v obci Oravská Polhora.

  Read more...
   

  Partneri z Tadžikistanu na SPU

  Na SPU sa od 8. do 10. júla konal workshop k projektu Tempus 544529-TEMPUS- 1-2013-1-LV-TEMPUS-JPCR Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v Tadžikistane.Stretli sa na ňom zástupcovia šiestich univerzít.

  Read more...
   

  Prestížna cena mladých vedcov pre Jána Horáka

  horakPrestížnu cenu Danubius Young Scientist Award, ktorá je udeľovaná od roku 2011 vynikajúcim mladým vedcom v krajinách širšieho podunajského regiónu, získal tento rok Ing. Ján Horák, PhD., z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU. Slávnostne ju prevzal 25. júna vo Viedni.

  Read more...
   

  Biotechnológie a biodiverzita živočíchov

  biotechnologieSPU v Nitre, Universita degli Studi del Molise v Taliansku a Univerzita technológie a prírodných vied v Bydgoszczi v Poľsku spolupracujú na realizácii medzinárodného doktorandského programu (MDP) Welfare, biotechnológie a kvalita živočíšnej produkcie. V rámci neho sa od 16. do 28. júna na univerzite v Taliansku konal tretí workshop Biotechnológie a biodiverzita živočíchov, ktorého hlavným koordinátorom bol prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

  Read more...
   

  Konské popoludnie alebo zážitok z konskej krásy

  konske popoludnieJe známe, že kôň je so svojimi hlboko zakorenenými inštinktmi jednoznačne „osobnosť“. Obdivovatelia týchto ušľachtilých zvierat sa o tom mohli presvedčiť aj počas zaujímavého Konského popoludnia, ktoré sa konalo 6. septembra. Pre svojich priaznivcov ho pripravilo Jazdecké centrum Katedry špeciálnej zootechniky FAPZ.

  Read more...
   


  Page 211 of 213

  Univerzitné časopisy

  | Spravodajca UMB časopis Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzitný časopis  periodikum Technickej univerzity vo Zvolene | Spektrum periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Náš čas časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | Akademik spravodajca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | Universitas Tyrnaviensis časopis Trnavskej univerzity | Naša univerzita spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave | Forum časopis Univerzity Karlovej v Prahe | Akademik časopis VŠB Technickej univerzity Ostrava | Žurnál UP spravodaj Univerzity Palackého v Olomouci | Listy OU spravodaj Ostravskej univerzity | Noviny Slezské univerzity v Opave | T-UNI on-line spravodaj Technickej univerzity v Liberci | Egyetemi Ujság spravodaj Univerzity sv. Štefana v Gödöllö | Humboldt noviny Humboldtovej univerzity v Berlíne