e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Z kolégia rektora

  E-mail Print

  Grémium na svojom zasadnutí 4. apríla schválilo správu o vedeckovýskumnej činnosti, resp. o činnosti Slovenskej poľnohospodárskej knižnice SPU za uplynulý rok.

  Na programe bolo ďalej prerokovanie plánu zabezpečenia praktickej výučby študentov našej univerzity na rok 2007 v rámci účelovej činnosti VPP, s.r.o. Členovia kolégia boli oboznámení aj s programom Nitrianskych univerzitných dní, ktoré sa budú konať v dňoch 23. apríla až 3. mája, ako aj novým riešením na prezentovanie informácií o SPU prostredníctvom internetu. Systém CMS (Content Management System), nástroj, ktorý zjednoduší publikovanie na webovej stránke univerzity, bude uvedený do prevádzky v tomto mesiaci, pričom zodpovednosťou za systém bol poverený Ing. Miloslav Mucha. Kolégium v ďalšom bode programu súhlasilo s odpredajom Domu Zobor SPU na Jazernej ul. 23, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh SPU. Návrh bude predložený na schválenie Akademickému senátu a následne Správnej rade SPU v Nitre. Odpredaj nehnuteľnosti by sa po schválení návrhu mal realizovať podľa vypracovaného znaleckého posudku. Kolégiu bol predložený aj návrh zameraní Univerzity tretieho veku v akad. roku 2007/2008. Podľa schváleného návrhu by sa v Nitre vyučovali odbory zamerané na záhradníctvo, ovocinárstvo, potraviny, výživu a zdravie, v stredisku Žilina záhradníctvo a špeciálne záhradníctvo, v Martine záhradníctvo, informatika a manažment a anglický jazyk a v Trnave záhradníctvo.

  -r-