e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 14-15/51 Voda, čo nás drží nad vodou

  Voda, čo nás drží nad vodou

  E-mail Print
  voda14

  Tvrdá voda a naše zdravie
  Pod pojmom tvrdosť vody sa rozumie obsah vápnika (Ca) a horčíka (Mg) vo vode. V ostatnom čase sa široko propagujú zariadenia na odstránenie tvrdosti vody na princípe reverznej (obrátenej) osmózy. Je to filtračná metóda, pri ktorej sa voda pretláča cez polopriepustnú membránu. Tá prepúšťa len objemovo malé molekuly vody, kým väčšie molekuly a ióny rozpustených látok ostávajú za ňou. Takto cez ňu prejde len čistá voda, zvyšná obmýva povrch membrány a odvádza v nej rozpustené soli do odpadu. Reverznou osmózou sa z vody odstraňuje 85 až 98 percent rozpustených látok. Preto je táto metóda vhodná na prípravu demineralizovanej vody na technické účely ako náhrada destilovanej, resp. redestilovanej vody. Používa sa aj na prípravu pitnej vody odsoľovaním morskej vody.

  Pitná voda - zdroj minerálnych solí
  Po roku 1999 sa objavili na našom trhu zariadenia, ktoré využívajú reverznú osmózu na úpravu pitnej vody v domácnostiach. Na propagáciu predaja týchto drahých zariadení využívajú distribútori viaceré nevedecké a nezmyselné argumenty. Považujú napríklad všetky rozpustené látky vo vode za škodliviny, ktoré treba z nej úplne odstrániť. Citujem niektoré ich (nepravdivé) výroky: "Existuje mnoho rokov mylný názor, že pitná voda musí obsahovať minerálne soli." "Pitná voda nikdy nebola a nie je dodávateľom minerálií (Ca, Mg, K), nevyhnutných pre životné funkcie organizmu človeka." "Je nevyvrátiteľným faktom, že ľudia konzumujúci väčšiu časť života veľmi tvrdú vodu, obsahujúcu veľa vápnika, majú štatisticky vysokú pravdepodobnosť vzniku kardiovaskulárnych chorôb". Ďalšie nevedecké tvrdenie je, že: "Navyše, anorganické minerálie z vody sú pre naše telo len veľmi málo využiteľné". Pýtame sa, ako môžu spôsobiť vznik kardiovaskulárnych chorôb, keď sú veľmi málo využiteľné? Opak je pravdou, makro- a mikrominerálie sú prítomné v pitných vodách vo forme veľmi dobre prijateľných disociovaných iónov, ich biovyužiteľnosť je veľmi vysoká. Prechádzajú priamo cez biomembrány buniek a zúčastňujú sa na tzv. pasívnom a aktívnom transporte nevyhnutnom pre udržanie konštantného vnútorného prostredia buniek.

  Čo hovorí výskum?
  Výsledky bádania v tejto oblasti, realizovaného v posledných rokoch v ČR, jednoznačne dokazujú zdravotnú prospešnosť používania tvrdej vody, ako aj riziká pitia demineralizovanej vody. O biogénnom význame Ca a Mg v pitnej vode výstižne hovorí zaužívaný slogan: "Čím tvrdšia voda, tým mäkšia aorta". Potvrdzuje skutočnosť, že pitie tvrdšej vody znižuje pravdepodobnosť srdcových a cievnych ochorení. Naopak, pitie demineralizovanej vody môže viesť k poruchám metabolizmu základných minerálnych biogénnych prvkov, ako je Ca, Mg a Na i k poruchám vodného hospodárstva. Asociácia vodárenských expertov (ČSAVE) vydala v r. 2001 k tejto veci svoje stanovisko, zverejnené na webových stránkach www.volny.cz/csave: "Pitná voda upravená prístrojmi, využívajúcimi reverznú osmózu, sa stáva z hľadiska ľudského zdravia technickým denaturátom. Nemožno ju preto odporučiť v našich prírodných a geografických podmienkach na používanie ako náhradu za pitnú vodu bez ujmy na zdraví". ČSAVE varuje aj pred praktikami niektorých predajcov, ktorí pri ponúkaní spomínaných zariadení využívajú niekedy aj odsúdeniahodný reklamný trik s elektrolýzou vody, ktorý podľa nás hraničí s trestným činom". Podobné "ťahy" používajú aj slovenskí predajcovia, ktorí zneužívajú známe vedecké poznatky o elektrolýze a vodivosti vody.

  Národné referenčné centrum pre pitnú vodu Štátneho zdravotného ústavu ČR vydalo k zariadeniam na úpravu pitnej vody na báze reverznej osmózy toto stanovisko: "Pravidelná konzumácia vody s nízkym obsahom Ca a Mg vedie preukázateľne k zvýšenému riziku úmrtia na kardiovaskulárne choroby, odvápňovaniu kostí, pravdepodobne aj k vzniku niektorých druhov nádorov a komplikácií v gravidite, náhlemu úmrtiu a k výskytu neurodegeneratívnych ochorení. Varením v demineralizovanej alebo mäkkej vode dochádza k vysokým stratám potrebných minerálnych látok z potravín. Cantor (1997) konštatuje, že tvrdosť vody má veľký význam v celom potravinárskom priemysle, kde významne ovplyvňuje senzorické a nutričné hodnoty nápojov a potravín. Autor uvádza, že pravidelné pitie tvrdých vôd znamená štatisticky preukaznú vyššiu odolnosť proti infarktom, porážkam a niektorým typom rakoviny.

  V časopise Visions (č. 2/2006) sa píše: "Konzumácia vody po reverznej osmóze by človeka mohla zabiť. V ľudskom tele je tzv. osmotický tlak, čiže pnutie bunky, ktoré závisí od obsahu minerálií. Rovnováha v tele by sa čistou H2O tak narušila, že bunky by popraskali, čo by mohlo po vypití väčšieho množstva takto dokonale vyčistenej vody viesť až k úmrtiu. Preto sa aj do pitnej vody, pripravenej odsoľovaním morskej vody reverznou osmózou, musia dodatočne pridávať potrebné minerálie vo forme solí. Aj niektorí výrobcovia zariadení na úpravu vody reverznou osmózou dopĺňajú filtračný režim prídavným remineralizátorom, ktorý obohatí pitnú vodu o minerálie. Zariadenia pracujúce na princípe reverznej osmózy majú opodstatnenie pri úprave vody, ale nie na pitné účely (s výnimkou odsoľovania morskej vody). Na úpravu pitnej vodovodnej vody sú nepotrebné a predražené. Predajnosť takýchto zariadení je založená na obchodnej zdatnosti predajcov a na neinformovanosti používateľov.

  Obsah Ca a Mg vo vode na pitie, varenie, prípravu jedál a nápojov by sa mal znižovať len pri jej nadmernej tvrdosti a pri zachovaní biogénnej hodnoty vody. Na tento účel je vhodnejšia technológia čiastočnej dekarbonizácie pitnej vody (odstránenie prechodnej hydrogénuhličitanovej tvrdosti), pri zachovaní stálej neuhličitanovej tvrdosti. Nitrianska vodovodná voda má vyhovujúcu celkovú tvrdosť 1,8 mmol/l (10 °N), je stredne tvrdá.

  Prof. Ing. ŠTEFAN POLÁČEK, CSc.,
  Katedra chémie