e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 14-15/51 Nový rad hnojív prešiel jednoročným testom

  Nový rad hnojív prešiel jednoročným testom

  E-mail Print

  Slovenská poľnohospodárska univerzita usporiadala 5. marca v nitrianskom Agroinštitúte seminár na tému Nové hnojivá radu Pentakeep s metabolicky účinnou zložkou kyselinou 5-aminolevulovou (ALA). Jeho cieľom bolo oboznámiť zástupcov poľnohospodárskej praxe s nástupom novej generácie hnojív, obsahujúcich okrem živín aj metabolicky aktívnu zložku. V prípade hnojív série Pentakeep je to prírodná aminokyselina ALA, ktorá sa nachádza v rastlinách, zvieratách i ľudskom organizme a je normálnou súčasťou biosféry. Pôsobí ako rastový stimulátor a v interakcii s makro- a mikroživinami vytvára synergický efekt, prejavujúci sa lepšou využiteľnosťou rastlinných živín, vyššou úrodou a kvalitou produkcie.

  Významnou črtou nového radu hnojív je podľa odborníkov aj schopnosť čeliť rôznym formám environmentálneho stresu - chladu, malému slnečnému svitu či zasolenosti pôdy. Môžu sa tiež miešať s kvapalnými hnojivami aj so súčasne známymi pesticídmi. Šírenie a aplikácia Pentakeepu sú v našej republike ošetrené registráciou, od prvého januára tohto roku je variant Pentakeep - V registrovaný ÚKSUP-om pod číslom 0307. Podľa výsledkov experimentov práve tento typ hnojiva najviac vyhovuje našim podmienkam. Ďalšie dva typy hnojiva, Pentakeep S a G, sú registrované aj v Európskej únii. "Situácia v oblasti výživy rastlín je zložitá. Bez priemyselných hnojív, dostatočného množstva organickej hmoty je úroda slabá. Očakávame, že používaním tohto hnojiva dosiahneme lepšie kvalitatívne výsledky," povedal na začiatku podujatia prof. Ján Tomáš, prorektor SPU.

  Cieľom seminára bola aj prezentácia výsledkov pokusov s hnojivom Pentakeep - V na Katedre agrochémie a výživy rastlín v spolupráci s japonskou firmou Cosmo Oil Co.LtD. Výskum sa realizoval formou maloparcelových poľných pokusov na rajčiakoch, viniči hroznorodom, zeleninovej paprike, vodnom melóne, chmeli a pšenici ozimnej. Hnojivo sa aplikovalo na listy v troch koncentráciách, a to 0,02 %, 0,05 % a 0,1 % v dávke 500 litrov vody na hektár a pri koncentrácii 0,02 % aj v dávke 2500 litrov vody na hektár. Modelové plodiny boli postriekané päťkrát počas vegetácie, v dvojtýždňových intervaloch. Zber úrody plodov papriky sa uskutočnil päťkrát, rajčiakov a melónov dvakrát a zber úrody chmeľu, viniča a ozimnej pšenice bol jednorazový. "V pokuse so zeleninovou paprikou v lokalite Želiezovce sa najväčší prírastok úrody i najväčší zisk z hektára dosiahol pri dávke 0,5 l Pentakeepu V v 500 l vody na hektár. Pri neošetrenej kontrole bolo deväť plodov papriky na jednu rastlinu, pri ošetrení Pentakeepom - V sa zvyšoval počet v priemere o dva plody, čo činilo zvýšenie úrodnosti o 15,4 až 25,3 %. Použitie hnojiva sa priaznivo prejavilo v zvýšení obsahu hrubého proteínu a v znížení obsahu dusičnanov v plodoch papriky. Taktiež sa zvyšoval pomer vitamínu C k obsahu dusičnanov v paprike," informoval prof. Otto Ložek, vedúci Katedry agrochémie a výživy rastlín.

  Výrazný efekt bol aj pri pestovaní koreňovej zeleniny v prevádzkových podmienkach vo Veľkom Krtíši, či vodných melónov v lokalite Kráľová nad Váhom. "Vyhodnotili sme úrodu, počet plodov na jednu rastlinu a priemernú hmotnosť melónu v závislosti od výživy hnojivom a zistili sme, že koruna vynaložená na nákup Pentakeepu sa nám vrátila desaťkrát," povedal Ing. Ladislav Varga z SPU.

  V pokuse s chmeľom obyčajným na lokalite Chocholná - Velčice a rajčiakoch odrody Solerosso a JET v lokalite Kolárovo sa najlepšie výsledky dosiahli pri aplikovaní 0,5 l Pentakeepu V v 2500 l vody na hektár. "Pod vplyvom aplikácie hnojiva sa zvýšil obsah horkých chmeľových látok v hlávkach chmeľu, a to alfa kyselín o 26,8 % a beta kyselín o 5,2 %. Z chmeľových silíc bol pozitívne ovplyvnený najmä relatívny podiel myrcénu a farnesénu," konštatoval doc. Pavol Slamka. "V súvislosti s pokusom s rajčiakmi bolo pozitívne, že aplikovaním hnojiva sa zvyšovala refraktometrická sušina plodov rajčiakov až o 10 %, čo je významné najmä pri priemyselnom spracovávaní plodov na kečup a iné výrobky, kde treba zahusťovať šťavu odparovaním. Oproti príslušnému zberu na kontrole úroda rajčiakov stúpala vo všetkých zberoch v rozmedzí 15 - 20 %. Použitie hnojiva mierne zvyšovalo obsah dusičnanov. Aplikácia nemala jednoznačný vplyv na zvýšenie obsahu vitamínu C, pri druhom zbere bol nižší ako pri prvom," uviedol Ing. Martin Krček z SPU. Účinok Pentakeepu V na obsah minerálnych látok P, K, Mg, S, Cu, Mn, Zn, Fe a Na v plodoch rajčiakov tiež nebol jednoznačný a ich obsah kolísal aj vplyvom "zrieďovacieho efektu" pri rôznych úrodách plodov na jednotlivých variantoch výživy. "V pokuse s viničom hroznorodým (odroda Chardonnay) v lokalite Dolný Ohaj sa najväčšie zvýšenie úrody dosiahlo pri dávke 0,5 l Pentakeepu s 2 500 l vody na hektár, ktoré činilo 13,1 % a zisk predstavoval 4 525 korún z hektára," povedal Ing. Vladimír Juhás z PD Dolný Ohaj. "Súčasne sa dosiahlo preukazné zvýšenie cukornatosti muštu o 0,8 °S."

  Na záver seminára prof. Otto Ložek prezentoval výsledky pokusov aplikácie hnojiva NPKS a Pentakeepu V na úrodu a kvalitu zrna pšenice ozimnej v lokalite Sládkovičovo - Nový Dvor. "Z výsledkov pokusov vyplýva, že pšenica nie je trhová plodina, ktorá by mohla zaplatiť náklady na hnojivo. Vplyvom Pentakeepu V v dávke 0,5 l v 500 l vody na hektár jedno- až trojnásobnou aplikáciou Pentakeepu preukazne zvyšovala úrodu zrna o 3,9 % až 6,6 %, avšak ekonomicky priaznivé bolo iba jednorazové použitie uvedeného hnojiva pred kvitnutím pšenice, aj to len spolu s NPKS výživou."

  Odborníci zdôraznili, že doteraz majú k dispozícii iba výsledky jednoročných pokusov na Slovensku. Bude ich treba opakovať aspoň dva roky a zahrnúť do nich už nadobudnuté skúsenosti z praxe. Napríklad pri pokusoch s pšenicou začali s aplikáciou hnojiva pred jej kvitnutím, čo bolo pomerne neskoro, lebo význam hnojiva je skôr v prvých rastových procesoch. "V budúcom období treba začať s aplikáciou hnojiva skôr," uzatvára prof. Otto Ložek.

  RENÁTA CHOSRAVIOVÁ