e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 14-15/51 ERASMUS nie je len o vzdelávaní

  ERASMUS nie je len o vzdelávaní

  E-mail Print

  Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov SPU zorganizovala pri príležitosti 20. výročia programu ERASMUS informačný deň. Vo vestibule pod aulou sa študenti mohli oboznámiť s možnosťami štúdia v zahraničí.

  Program ERASMUS, pomenovaný podľa holandského mysliteľa a teológa Erasma Rotterdamského, podporuje mobilitu študentov a pedagógov, ako aj projekty medzinárodnej spolupráce medzi univerzitami v celej Európe. Významnou mierou prispieva k modernizácii európskeho vysokého školstva. V súčasnosti je do programu zapojených 9 z 10 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z členských štátov EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Turecka.

  Program bol spustený v júni 1987. Hneď v prvom roku sa na ňom zúčastnilo 3 244 študentov. V súčasnosti sa do programu ročne zapojí takmer 1 % európskych študentov a 1,9 % učiteľov, spolu asi 150 tisíc ľudí. Dodnes sa na ňom zúčastnilo spolu 1,5 milióna študentov. Európska komisia má ambíciu zvýšiť tento počet do roku 2012 na 3 milióny.

  Podľa slov predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa, ktoré odzneli pri príležitosti otvorenia osláv 20. výročia v Bruseli, ERASMUS už nie je len vzdelávací program, ale tým, že mnohým študentom poskytuje možnosť žiť v cudzej krajine, získal i sociálny a kultúrny rozmer. Komisár EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť Ján Figeľ upozornil na fakt, že výška poskytovaných grantov je stále limitujúcim faktorom pre zapojenie sa študentov z rodín s menej priaznivými finančnými pomermi. Komisia preto vyzýva členské štáty na zvýšenie podpory programu ERASMUS, aby bol prístupný ešte väčšiemu počtu študentov, najmä zo znevýhodnených pomerov.

  Prečo sa zapojiť do tohto programu?

  Komisia analyzovala silné a slabé stránky programu a jeho dopad na možnosti uplatnenia sa mobilitných študentov na pracovnom trhu po ukončení štúdia.

  Z výsledkov vyplynulo, že:
  -90 % študentov považuje pobyt v zahraničí v rámci ERASMU za veľmi pozitívny, mnohí sú v rámci svojich rodín prví, ktorí študujú v zahraničí;
  -väčšina študentov si posilnila jazykové kompetencie v druhom, príp. treťom jazyku;
  -80 % študentov nemalo problémy s uznaním štúdia v zahraničí domácou univerzitou;
  -v rokoch 2000-2005 sa zapojenosť študentov zo sociálne slabších rodín zvýšila z 50 % na 60 %;
  -väčšina ERASMUS študentov pozitívne vníma vplyv mobility na svoj osobný rozvoj, rozšírenie si obzoru a získanie jasnejšej perspektívy ďalšieho štúdia a budúcej kariéry;
  -50 % predstaviteľov potenciálnych zamestnávateľov prijíma na medzinárodné pozície ERASMUS študentov.

  ERASMUS na SPU

  Naša univerzita sa do programu zapojila prvýkrát v akademickom roku 1998/99. Odvtedy počet študentských i učiteľských mobilít, ako aj počet prijatých zahraničných študentov na našej univerzite stále rastie.

  V akademickom roku 2006/2007 má SPU uzatvorených 85 bilaterálnych zmlúv, v rámci ktorých môže na zahraničných univerzitách študovať viac ako 240 študentov SPU. Na zahraničnom študijnom pobyte sa zúčastnilo 45 študentov, najmä z FEM a FZKI. Najväčší záujem bol o štúdium v Portugalsku, Holandsku, Českej republike, Rakúsku a Írsku. Prijatých bolo 37 študentov z Poľska, Španielska, Turecka, Francúzska, Portugalska a Belgicka. Na učiteľskej mobilite sa zúčastnilo 15 pedagógov a prijatých bolo 17 zahraničných pedagógov. Do výberového konania na akademický rok 2007/08 sa prihlásilo spolu 117 študentov, najviac z FEŠRR (34), no ani FAPZ, FZKI a FEM (29, 25, 25) sa nedali zahanbiť. Veríme, že všetkým prihláseným odhodlanie vydrží a na mobilitu ich skutočne vycestuje čo najviac.

  Ing. GABRIELA SLIVINSKÁ,
  Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov