e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 14-15/51 Po roku opäť o fyzike elementárnych častíc

  Po roku opäť o fyzike elementárnych častíc

  E-mail Print
  cern14

  Na desiatkach svetových univerzít a vedeckých inštitúcií sa od 15. do 30. marca t.r. uskutočnil už tretí ročník projektu Hands on Particle Physics - European Masterclasses for High School Students. Organizuje ho Európska skupina pre popularizáciu časticovej fyziky a Európska fyzikálna spoločnosť. Koordinátorom projektu na Slovensku je Virtuálna kolaborácia, konkrétne jej členovia pôsobiaci na našich univerzitách.

  Študenti stredných škôl pod odborným vedením fyzikov z Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) analyzujú reálne dáta z urýchľovača Large Electron-Positron Collider (LEP) v CERNe, a majú tak možnosť ponoriť sa do tajov elementárnych častíc, vlastností štruktúry hmoty, podstaty kvantovej mechaniky a modelov opisujúcich mikrosvet.

  Naša univerzita sa do projektu zapojila už druhýkrát. V kongresovom centre sme 23. marca privítali 21 študentov so záujmom o fyziku zo štyroch nitrianskych gymnázií (Gymnázium Golianova, Piaristické, Párovské a Gymnázium Cyrila a Metoda). Po úvodnom príhovore vedúcej Katedry fyziky, RNDr. VLASTY VOZÁROVEJ, PhD., odzneli prednášky na tému Štandardný model elementárnych častíc a Urýchľovače a detektory elementárnych častíc (RNDr. Mikuláš Gintner, PhD., RNDr. Ivan Melo, PhD., Katedra fyziky Žilinskej univerzity). Nasledovala živá diskusia o probléme tmavej hmoty a vzniku vesmíru.

  Na praktických cvičeniach na Katedre elektrotechniky a automatizácie MF (KEA) potom študenti na počítačoch analyzovali reálne údaje rozpadu Z0 bozónov na detektore DELPHI. Po skončení praktického cvičenia si ešte prezreli laboratóriá MF, pričom ich zaujal najmä pivovar a laboratórium automatizácie.

  Na záver podujatia sa uskutočnila videokonferencia (http://evo.caltech.edu), na ktorej študenti predniesli výsledky svojich analýz DELPHI experimentov. Po ich zhodnotení pokračovala medzi študentmi a fyzikmi v CERNe debata o aktuálnych problémoch fyziky a nových objavoch v oblasti časticovej fyziky.

  Na základe reakcií stredoškolákov, z ktorých sa takmer tretina zúčastnila aj na minulom ročníku, ako aj výsledkov dotazníkového prieskumu, možno konštatovať, že študentom sa deň strávený na SPU v spoločnosti fyzikov páčil. Na prednáškach získali zaujímavé poznatky, vyskúšali si prácu s reálnymi údajmi a zaujali ich aj nové možnosti digitálnych technológií v procese vzdelávania, keď sa študent stáva členom simulovaného vedeckého kolektívu a zapája sa priamo do riešenia aktuálnych problémov.

  Nezanedbateľným úspechom akcie bola realizácia spolupráce viacerých univerzít, keďže odbornými garantmi boli fyzici zo Žilinskej univerzity a technicky a organizačne projekt zabezpečila KEA a kongresové centrum SPU.

  Na záver dovoľte poďakovať dekanovi MF prof. Vladimírovi Kročkovi, ako aj kolegom z KEA za účinnú podporu pri organizovaní podujatia. Verím, že o rok si mladí fyzici opäť dajú "dostaveníčko" s časticovou fyzikou na našej univerzite!

  Ing. ZUZANA PALKOVÁ, PhD.