e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Výberové konanie

  E-mail Print

  Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie:

  * miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre fyziológie živočíchov FBP.
  Podmienky:
  - vysokoškolské vzdelanie (poľnohospodárskeho, prírodovedného, veterinárneho charakteru) pre zabezpečenie predmetov katedry,
  - akademický titul PhD. alebo ekvivalent,
  - aktívna znalosť svetového jazyka preukázaná potvrdením o štátnej jazykovej skúške alebo pohovorom,
  - znalosť práce s PC na úrovni MS Office (Word, Excel, PowerPoint) - preukázať certifikátom alebo praktickým overením, zamestnanci SPU preukázať certifikátom vydaným na základe formalizovanej skúšky z IKT,
  - pedagogická prax,
  - morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka,
  - termín nástupu 15. 5. 2007;

  * miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre financií FEM pre výučbu predmetu bankové operácie (zastupovanie počas neplateného voľna do 2. 12. 2009).
  Podmienky:
  - VŠ vzdelanie ekonomického zamerania,
  - akademický titul PhD. resp. vo vedeckej príprave,
  - aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka - preukázať štátnou jazykovou skúškou alebo pohovorom,
  - znalosť práce s PC na úrovni MS Office - preukázať certifikátom alebo praktickým overením,
  - pedagogická prax vo výučbe uvedeného predmetu,
  - morálna bezúhonnosť;

  * miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre financií FEM pre výučbu predmetu medzinárodné financie (zastupovanie počas neplateného voľna do 1. 3. 2008).
  Podmienky:
  - VŠ vzdelanie ekonomického zamerania,
  - akademický titul PhD. resp, vo vedeckej príprave,
  - aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka - preukázať štátnou jazykovou skúškou alebo pohovorom,
  - znalosť práce s PC na úrovni MS Office - preukázať certifikátom alebo praktickým overením,
  - morálna bezúhonnosť.

  Prihlášky s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní a ďalšími požadovanými dokumentmi posielajte na adresu: Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. Uzávierka výberového konania je 27. apríla 2007.

  Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 14 ods. 1 a § 15 ods. 1 písm. c zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca na pozíciu vedúci Útvaru všeobecnej učtárne Rektorátu SPU.

  Podmienky:
  - VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru,
  - znalosť účtovníctva vysokého školstva,
  - znalosť práce v ekonomickom informačnom systéme SAP vítaná,
  - znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
  - morálna bezúhonnosť.

  Prihlášky s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní a ďalšími požadovanými dokumentmi posielajte na adresu: Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. Uzávierka výberového konania je 27. apríla 2007.