e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 6/64 K Medzinárodnému dňu materinského jazyka

  K Medzinárodnému dňu materinského jazyka

  E-mail Print

  Medzinárodný deň materinského jazyka bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 2000. Pripomíname si ho každoročne 21. februára.

  Slovné spojenie materinský jazyk pochádza z obdobia, keď bola matka ústrednou osobou v rodine. Bola zodpovedná za výchovu detí. A tak sa deti väčšinou naučili najskôr jazyk, ktorým hovorila ich matka.

  Cieľom Medzinárodného dňa materinského jazyka je podpora jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti. Má predovšetkým upozorniť na skutočnosť, že jazyk, ktorý sa učíme ako deti, je dôležitou súčasťou našej kultúrnej identity. Na svete existuje okolo šesťtisíc hovorených jazykov a desaťtisíc menšinových, z ktorých viac ako polovici hrozí zánik. Jazyky silnejších národov vytláčajú jazyky slabších, ktoré sa už ďalej nebudú prenášať na budúce generácie a pomaly upadnú do zabudnutia. Keď jazyk zomrie, vymiznú aj časti histórie a kultúrneho dedičstva. V tento osobitný deň sa UNESCO venuje aj zdôrazňovaniu výučby cudzích jazykov a schopnosti komunikácie vo viacerých jazykoch. Pre mierové a harmonické spolunažívanie je jazyk najdôležitejším spôsobom vzájomného porozumenia a rešpektu. Jazyková a kultúrna rozmanitosť predstavuje univerzálne hodnoty, ktoré posilňujú jednotu a súdržnosť spoločnosti. Materinský jazyk je jazyk, ktorý sa učíme ako prvý. Je to primárny jazyk, naučený v ranom detstve bez formálneho vyučovania. Je s ním spojená kultúra, tradície, príslušnosť, spôsoby života. Ak kdekoľvek počujeme materinský jazyk, vzbudzuje to v nás pocit jednoty a dôvery. Jedno príslovie hovorí: „Dokonca aj tí, ktorí hovoria mnohými cudzími jazykmi, použijú svoj materinský jazyk, keď si zarežú do prsta.“ Materinský jazyk je základom k osvojeniu si ďalšieho jazyka. A jazyk je kľúčom k svetu. Je dôležitým predpokladom kultúrnej a sociálnej integrácie. Rečou slovenského národa je slovenský jazyk. 21. február vnímajme ako jedinečnú príležitosť na zvyšovanie úrovne používania spisovného slovenského jazyka a zároveň zvyšovanie povedomia našich občanov v oblasti jazykovej kultúry. Buďme hrdí na náš materinský jazyk! Odovzdávajme ho ďalej a ochraňujme ho!

  PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD., vedúca Katedry jazykov FEM