e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 5/64 SPU v Nitre a Všeobecná zdravotná poistovna podpísali zmluvu o spolupráci

  SPU v Nitre a Všeobecná zdravotná poistovna podpísali zmluvu o spolupráci

  E-mail Print

  vzpPredstavitelia SPU v Nitre a Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) podpísali koncom novembra minulého roka zmluvu o vzájomnej spolupráci. Jej cieľom je zvýšiť kvalifikáciu študentov študijného programu (ŠP) výživa ľudí Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) SPU v Nitre prostredníctvom realizácie aktívnej nutričnej praxe.

  Predmetom spolupráce je aj zvýšiť informovanosť populácie voblasti zdravej výživy a zdravého životného štýlu formou aktívnej účasti študentov uvedeného ŠP a zamestnancov Katedry výživy ľudí na eventových akciách VšZP snázvom Deň pre vaše zdravie, formou účasti, prednášok ašírenia osvety medzi populáciou na tému zdravá výživa azdravý životný štýl, merania telesného zloženia, ako aj pripravovať odborné články na tému zdravá výživa a zdravý životný štýl, ktoré budú umiestnené azverejnené na webovej stránke www.preventivne.sk. Výsledkom spolupráce je aj vzájomné on-line prepojenie internetových stránok FAPZ SPU vNitre aVšZP.

  Zmluvu za SPU podpísala rektorka doc. Klaudia Halászová, PhD., záštitu nad spoluprácou prevzal vedúci Katedry výživy ľudí (KVL) MUDr. Peter Chlebo, PhD., aIng. Martina Gažarová, PhD. Vrámci série podujatí snázvom Deň pre vaše zdravie mohli svoje prvé poradenské skúsenosti získať už viacerí študenti, ktorí sa na týchto eventových aktivitách zúčastňovali po celom Slovensku. Prostredníctvom VšZP sa otvorila možnosť participovať na prevencii a šírení osvety zdravej výživy priamo medzi účastníkmi uvedeného podujatia a zároveň získavať informácie o stave výživy a zdravia priamo z prvej ruky.

  V rámci poradenskej činnosti si študenti vytvárajú väzby sklientmi a získavajú bohaté skúsenosti pre svoju budúcu prax. V neposlednom rade je výsledkom vzájomnej spolupráce významná propagácia našej univerzity, fakulty a ŠP výživa ľudí. Spolupráca prináša obojstranné pozitíva. Pripravenosť študentov sme mohli overiť aj počas podujatia Chlieb náš každodenný, keď súbežne prebiehala aj realizácia študentského projektu Propagácia zdravého životného štýlu medzi vysokoškolákmi (prevencia nadhmotnosti a obezity vmladom veku), pod záštitou KVĽ FAPZ, kde študenti študijného programu výživa ľudí uskutočňovali antropometrické merania a základné skríningové biochemické vyšetrenia s následnou konzultáciou aporadenstvom.

  KVĽ

   

  vzp

  Z podujatia Deň pre vaše zdravie

  Foto: archív KVĽ