e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 5/64 Na Technickej fakulte vzniká laboratórium 3D technológií. Otvoria ho v marci

  Na Technickej fakulte vzniká laboratórium 3D technológií. Otvoria ho v marci

  E-mail Print

  lab1Katedra kvality a strojárskych technológií (KKST) Technickej fakulty SPU v Nitre sa už niekoľko rokov venuje príprave študentov v oblasti progresívnych technológií. Nové trendy v tejto oblasti predstavujú aditívne technológie, reverzné inžinierstvo a virtuálne technológie.

  Preto je jednou z priorít Technickej fakulty (TF) vybudovanie laboratória so zameraním na aplikáciu progresívnych technológií vo výskume a vzdelávaní. Uvedené témy, spolu s robotikou a automatizáciou, predstavujú najnovšie trendy v hospodárskej praxi zahrnuté pod pojmom Industry 4.0.

  Prvým impulzom pre implementáciu progresívnych technológií bolo riešenie projektu Nadácie VW, zameraného na využitie optických metód merania v manažérstve kvality, ktorého garantom bol Ing. Róbert Drlička, PhD. Vďaka tomuto a ďalším riešeným projektom získala KKST zariadenia a softvér pre oblasť 3D skenovania a 3D tlače. V roku 2019 bol ukončený projekt KEGA v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene pod vedením doc. Martina Kotusa na tému Nové formy a metódy výučby v oblasti bezpečnosti strojových zariadení, ktorý bol zameraný na aplikáciu progresívnych metód v oblasti virtuálnej reality. Postupne dozrievala myšlienka sústrediť zariadenia a prístroje v samostatnom laboratóriu na podporu progresívnych výrobných technológií a virtuálnej reality. Študenti TF sú už počas štúdia, prostredníctvom prevádzkovej praxe vo výrobných organizáciách, konfrontovaní s progresívnymi technológiami. Preto je dôležité, aby už počas štúdia mali možnosť získavať aj praktické skúsenosti a zručnosti s najmodernejšími zariadeniami, ktoré sú postupne dopĺňané do výbavy laboratória, aj vďaka ústretovému prístupu vedenia katedry a fakulty.

  Vytváranie 3D obrazov

  Skenovacie zariadenie HP 3D SLS Pro S3 je schopné za pár sekúnd vytvoriť digitálne „mračno bodov“ povrchu objektu s farebnou textúrou. Pre digitalizáciu dát využíva metódu štruktúrovaného svetla. Skenovací systém sa skladá z projektora, ktorý vysiela na skenovaný objekt svetelné obrazce a dvoch kamier, ktoré odrazené obrazce zachytávajú. Skener je vhodný pre detailné skenovanie malých dielov s presnosťou 50 μm, ako aj väčších objektov až do veľkosti 50 cm. Otočný stôl umožňuje polohovanie skenovaného objektu a automatizované vytvorenie jeho 3D obrazu. Pomocou softvérového vybavenia je možné naskenované dáta previesť do CAD systémov na ďalšie spracovanie spočívajúce v rekonštrukcii plôch objektu na základe mraku bodov. Ďalším spôsobom využitia daného zariadenia je porovnanie naskenovaných dát s digitálnym 3D modelom, ktoré umožňuje kontrolu odchýlok tvaru. Pre jednoduché vytváranie 3D obrazov väčších objektov, prípadne priestorov až do rozmeru 3x3 m je možné využiť ručný skener Sense II, ktorý využíva farebné HD kamery a vysoko citlivý infračervený projektor. Rucný skener zabezpečuje vysokú mobilitu vďaka kompaktným rozmerom, co umožňuje skenovať aj malé, ci veľké objekty rýchlo a prakticky kdekoľvek a kedykoľvek. Vyhotovené modely je možné priamo použiť aj pre 3D tlač.

  Študenti vo virtuálnom svete

  Výrobné prostredie, technológiu výroby a výrobné zariadenia je možné navrhovať a využívať vo virtuálnom priestorovom zobrazení pomocou virtuálnej a zmiešanej reality. Pod pojmom virtuálna realita si môžeme predstaviť co najvernejšie zobrazenie priestorových modelov a scén, manipuláciu s nimi, tvorbu reálneho sveta, jeho určitej časti so všetkými svojimi zákonitosťami a pravidlami. Študentom je umožnené vstupovať do virtuálneho sveta a v nom sa pohybovať v trojrozmernom priestore, a to všetko v reálnom čase pri využití základných postupov v oblasti počítačovej grafiky. Na rozdiel od virtuálnej, rozšírená realita zobrazuje priamy alebo nepriamy pohľad na fyzicky skutočné prostredie, ktorého časti sú v digitálnej, väčšinou textovej alebo obrazovej forme. Rozšírená realita je kombinácia reálneho sveta s virtuálnym prostredím, pričom rozšírená realita nenahrádza úplne reálny svet virtuálnym, ale iba pozmeňuje vnímanie reálneho sveta, t.j. doplna reálny svet o prvky virtuálneho sveta. Pomocou okuliarov, alebo smartfónu je možné vidieť dodatočné informácie, ktoré sú relevantné k zobrazovanému objektu. V skutočnosti je napr. možné použiť obrázok vo formáte 2D, ale pomocou rozšírenej reality sa zobrazí 3D model objektu, ktorý v reálnom svete nevidieť.

  Špičková technika vtiahne do deja

  Laboratórium na Katedre kvality a strojárskych technológií je v súčasnosti vybavené dvomi najmodernejšími náhlavovými súpravami pre virtuálnu realitu. Okuliare HTC Vive Pro patria medzi najlepšie z dostupných okuliarov na trhu. Vybavené sú kvalitným OLED displejom s vysokým rozlíšením 2880x1600 pixelov a s obnovovacou frekvenciou až 90 Hz, co výrazne znižuje pohybovú nevoľnosť. Zároveň majú integrované slúchadlá s 3D priestorovým zvukom a zabudovaným zosilňovačom. Táto technológia okuliarov doslova vtiahne študentov do deja virtuálneho sveta. K dispozícii sú aj okuliare Oculus Quest, ktoré sú porovnateľné kvalitou zobrazovania, avšak sú samostatne použiteľné bez potreby pripojenia k výkonnému počítaču. Na sledovanie pohybu využívajú okuliare integrované kamerové systémy, ktoré neustále snímajú okolie a pohyb v priestore nie je obmedzený káblom, pričom systém upozorňuje na možné prekážky. Vďaka tomu okuliare nepotrebujú externé snímacie stanice a stávajú sa úplne samostatne funkčnými a prenosnými.

  Aditívne technológie vo výučbe

  Prístroje boli doteraz využívané najmä v rámci riešenia záverečných prác a pre zabezpečenie praktických cvičení v rámci viacerých predmetov. V súčasnosti sú podané ďalšie projekty edukačného a vedeckovýskumného zamerania. Ak budú úspešné, laboratórium sa bude dopĺňať o ďalšie prístroje a zariadenia, napr. pre aditívne technológie (3D tlač). Zrealizovanie tohto zámeru podporí a urýchli začlenenie laboratória do vyučovacích a výskumných procesov na TF a vytvorenie samostatného predmetu so zameraním na virtuálnu realitu a reverzné inžinierstvo. V súčasnosti máme schválený projekt Grantovej agentúry SPU pre mladých začínajúcich pracovníkov, ktorý je zameraný na aplikáciu aditívnych technológií vo výučbe technických predmetov.

  Ing. Juraj Baláži, PhD., TF
   

  lab2

  Laboratórium je vybavené najmodernejšími súpravami pre virtuálnu realitu

  lab3

  Ručný skener využíva farebné HD kamery a vysoko citlivý infračervený projektor

  lab1

  Skenovacie zariadenie za pár sekúnd vytvorí digitálne „mračno bodov“

  Snímky: archív J.Balážiho