e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 5/64 Dana Rajnincová: Dôležité je, aby mladí vedci zostávali na Slovensku

  Dana Rajnincová: Dôležité je, aby mladí vedci zostávali na Slovensku

  E-mail Print

  rajnincovaV decembri minulého roka sa konala už tradičná súťaž Študentská osobnosť Slovenska. Jej hlavnou myšlienkou je, že aj v našej krajine je mnoho talentovaných mladých ľudí, ktorí majú potenciál a zaslúžia si našu pozornosť. Jednou z laureátov bola aj Ing. DANA RAJNINCOVÁ, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, ktorá zvíťazila v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo.

  Pani inžinierka, mohli by ste nám objasniť v čom spočíva vaša činnosť a aké aktivity v oblasti rozvoja vzdelávania vykonávate?

  Doktorandské štúdium som ukončila minulý rok v júni. V súčasnosti pracujem ako odborná asistentka na Katedre biochémie a biotechnológie. V prvom rade sa podieľam na vyučovacom procese niekoľkých predmetov našej katedry - biochémie, biochémie výživy a biochemických technológií. Aktuálne sa tiež venujem vedeckovýskumnej práci v laboratóriu, a to analýzam v rámci výskumných projektov a riešeniu experimentálnych častí záverečných prác študentov SPU. Akej problematike sa venujete vo výskume a aké sú perspektívy tejto vedeckej oblasti? Hlavnou oblasťou môjho výskumu počas doktorandského štúdia bola proteomika rastlín so zameraním na detekciu bielkovín obilnín a pseuodoobilnín, ktoré môžu u geneticky predisponovaných jedincov vyvolávať rôzne potravinové alergie alebo intolerancie. Pri takýchto experimentoch je využívané široké spektrum elektroforetických a imunochemických metód a tiež hmotnostná spektrometria. Aktuálne by som sa chcela zamerať aj na mikrobiálne biotechnológie, ktoré sú v súčasnosti veľmi perspektívnou a progresívnou oblasťou biotechnologického výskumu z hľadiska produkčnej, časovej a finančnej rentability.

  Myslíte si, že naša spoločnosť si je vedomá potenciálu, ktorý študenti v sebe majú a ich úsilie, cieľavedomosť, zodpovednosť a vytrvalosť sú dnes patrične ocenené?

  Dnes majú študenti na vysokých školách dostatočný priestor na svoj rozvoj v odbore, ktorý sa rozhodli študovať. Určite je však ťažké zviditeľniť sa v takom veľkom počte vysokoškolských študentov a získať príležitosť pracovať na problematike, ktorá študenta zaujíma. Práve preto treba cieľavedomosť a úsilie takýchto študentov patrične oceniť. Na SPU, ale aj v rámci celého Slovenska, sa každoročne organizuje viacero podujatí, kde študenti môžu prezentovať svoje nápady a myšlienky a byť za ne ocenení. Je však dôležité, aby takýchto podujatí bolo co najviac.

  Vidíte perspektívu svojho ďalšieho vedeckého rastu na FBP, prípadne na Slovensku?

  Robiť vedu na Slovensku je veľmi ťažké, ale som vďačná za dobrý kolektív a príjemné pracovné prostredie na našej katedre, za co by som sa chcela všetkým kolegom veľmi pekne poďakovať. Práca so študentmi ma baví a zistila som, že jedným z jej najkrajších aspektov je vidieť záujem a odhodlanie študenta venovať sa ďalej vedeckovýskumnej činnosti. Myslím si, že na našej univerzite je veľký priestor na neustále zlepšovanie v oblasti vedy a výskumu, ale častým problémom sú financie. Pritom je veľmi dôležité, aby mladí vedci zostávali na Slovensku a pomáhali s rozvojom vedy. Aj z tohto dôvodu by som veľmi rada naďalej pokračovala vo svojej práci na FBP.

  Mohli by ste poradiť ostatným mladým ľuďom, ako sa z bežného študenta môže stat študent spolupodieľajúci sa na skvalitnení výučby a výskumu?

  V prvom rade by sa mal študent zamerať na oblasť, ktorá ho naozaj zaujíma, pretože ako pri všetkom, svojmu cieľu je nutné obetovať veľa času a námahy. Nesmiete sa nechať odradiť neúspechmi, ktoré sú každodennou súčastou v oblasti vedy a výskumu, ale treba myslieť na to, že každý zdanlivo neriešiteľný problém má svoje riešenie. Vy ho len musíte nájsť!

  rch 

   

  rajnincova

  Dana Rajnincová pôsobí v súčasnosti ako odborná asistentka na Katedre biochémie a biotechnológie

  Foto: za