e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 5/64 Osobnosti polnohospodárskych vied. Spomienka na profesora Michala Andrašcíka

  Osobnosti polnohospodárskych vied. Spomienka na profesora Michala Andrašcíka

  E-mail Print

  V januári (18. 1.) sme si pripomenuli nedožitých stojeden rokov prof. Ing. Michala Andraščíka, DrSc., dlhoročného pracovníka Katedry rastlinnej výroby.

  Michal Andrašcík bol absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej (VŠP) v Nitre. Po ukončení štúdia (1955) pôsobil ako odborný asistent na Katedre rastlinnej výroby (1956 - 1965), od roku 1966 ako docent a od roku 1978 ako profesor. Vykonával aj funkciu prorektora VŠP.

  Prof. Michal Andraščík bol koordinátorom hlavných výskumných úloh z oblasti hustosiatych obilnín, gestorom doškoľovacích kurzov UNESCO pre rozvojové krajiny. Overil a do praxe zaviedol výskum odrodovej agrotechniky obilnín, teoreticky rozpracoval delenú výživu dusíkom pšenice. Publikoval vyše sto pôvodných vedeckých prác a štúdií. Bol spoluautorom viacerých celoštátnych učebníc, napr. Rastlinná výroba (1982) a vysokoškolských skrípt ci prekladu knihy F. M. Pruckov: Ozimná pšenica. Pôsobil vo viacerých vedeckých radách, odborných komisiách a bol dlhoročným redaktorom vedeckého časopisu Poľnohospodárstvo. Tiež bol organizátorom početných vedeckých konferencií a seminárov (napr. Teória a prax vysokých úrod) a editorom mnohých zborníkov z vedeckých konferencií.

  Prof. Michal Andrašcík bol nositeľom viacerých významných vyznamenaní - nositeľom medaily J. Fándlyho (in memoriam 1995) Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, ako aj početných školských a rezortných vyznamenaní, štátneho vyznamenania Radu práce (1973). Zomrel v r. 1986.

  Kolektív Katedry rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov FAPZ