e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home E-príloha S pietou: Odišiel Bernard Stanton, priateľ a podporovateľ SPU...

  S pietou: Odišiel Bernard Stanton, priateľ a podporovateľ SPU...

  E-mail Print

  bernard stantonDňa 25. septembra zomrel vo veku 95 rokov významný americký poľnohospodársky ekonóm, profesor Cornellovej univerzity v Ithace, USA, dlhoročný aktívny člen a funkcionár americkej Asociácie poľnohospodárskej a aplikovanej ekonómie (AAEA), neskôr aj prezident Medzinárodnej asociácie poľnohospodárskych ekonómov (IAAE), Bernard (Bud) Stanton.

  Profesor Stanton bol celosvetovo rešpektovanou osobnosťou v oblasti agrárneho výskumu a vzdelávania. Mal významný podiel na vzdelávaní a výchove viacerých študentov SPU, dnes už úspešných vedeckých pracovníkov, vysokoškolských učiteľov, manažérov.. Preto považujem za potrebné pripomenúť aspoň v krátkosti osobnosť tohto vzácneho človeka v spomienkach kolegov, ktorí ho osobne poznali a mali možnosť čerpať z jeho bohatých vedeckých poznatkov, pedagogickej erudície, ale aj obdivovať jeho ľudskosť a ochotu pomáhať nám, ktorí sme, zväčša nedostatočne pripravení, prichádzali do náročného akademického a viac-menej spoločensky neznámeho prostredia na Cornell University. Zároveň aj do prostredia, ktoré túto rešpektovanú univerzitu spájalo s akademickým prostredím mnohých amerických univerzít. Profesor Stanton sa aktívne angažoval vo vytváraní podmienok pre to, aby naši vynikajúci študenti mohli pokračovať v štúdiu na Cornell University. O veľkosti jeho osobnosti preto najpresvedčivejšie hovoria ich slová.

  Podľa slov Zdenka Štefanidesa (hlavného ekonóma VÚB, absolventa študijného programu automatizované systémy riadenia, PEF, SPU v roku 1994 a absolventa magisterského štúdia na Cornell University v roku 1997), „patrí profesor Stanton k najväčším akademickým vzorom a je priam ľudskou legendou“. Nezabudnuteľne si spomína na jeho poučenie, že slovo dôkaz do ekonómie nepatrí, pretože je rezervované pre svet matematiky.

  Na osobnostné dimenzie profesora Stantona a jeho ľudskú aj materiálnu podporu pri vstupe na pôdu Cornell University v Ithace spomína aj Ján Pokrivčák (profesor na SPU v Nitre). Osobitne oceňuje jeho predmet Research methods. Konštatuje tiež, že nikdy predtým ani po skončení spoločného projektu SPU a Cornell University, tak intenzívne SPU nespolupracovala s takýmito významnými osobnosťami.

  Na pôsobenie profesora Stantona v Nitre v rokoch 1993-2000 počas spoločného vzdelávacieho a výskumného programu SPU a Cornell University, si s úctou spomína Ľubica Bartová (profesorka na SPU v Nitre). Počas študijného pobytu na Cornell University mala možnosť poznať nielen jeho odborné, vedecké, ale aj osobnostné kvality. Veľmi si vážila aj jeho starostlivosť o kolegov, ktorí v rámci projektu prichádzali na Cornell z SPU a jeho pozvania do komunít, v ktorých bol profesor Stanton aktívny.

  Správu o úmrtí profesora Stantona som prijal aj ja (autor článku) s veľkým smútkom, hoci si uvedomujem jeho vek. Poznali sme sa osobne od polovice 80-tych rokov, keď bol ešte aktívnym členom AAEA a neskôr aj IAAE. Opakovane som navštívil jeho rodinu a mal som česť poznať aj jeho manželku, pani Laru, ktorá zomrela v júni tohto roku. Aj s jeho výraznou podporou sme na začiatku 90-tych rokov pripravovali projekt pre Andrew Mellon Foundation na financovanie spoločného vzdelávacie programu SPU s Cornell University, ktorý sa potom uskutočňoval v Nitre a následne ho absolvovali desiatky našich študentov.

  Koncom 90-tych rokov som ako riaditeľ Štatistickej divízie FAO, prijal profesora Stantona ako konzulanta pre hodnotenie kvality výstupných produktov našej divízie pre FAOSTAT. Viedol aj konzultácie pre expertov národných štatistických a výskumných inštitúcií z rozvojových krajín. Strávili sme spolu mnoho času a taktiež potvrdzujem, že to bol osobne veľký a úctyhodný človek. Jeho pracovné výsledky a vzťah ku spolupracovníkom i študentom boli celoživotne obdivuhodné. Aj na FAO si za pomerne krátku dobu získal úctu a bol aj ľudsky veľmi obľúbený.

  Podiel profesora Stantona na výchove a vzdelávaní desiatok našich študentov je nezabudnuteľný a práve preto mu patria aj naše spomienky. Pre mňa osobne bol dlhoročným kolegom, ale aj priateľom, hlavne však človekom, ktorý si zasluhuje nielen naše poďakovanie, ale aj našu trvalú úctu.

  Česť Tvojej pamiatke, Bud!

  Prof. Ladislav Kabát, rektor SPU v rokoch 1990-1996

  trees tribute