e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home E-príloha S pietou: Opustil nás profesor Konštantín Holobradý. príslušník generácie, ktorá budovala základy Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre

  S pietou: Opustil nás profesor Konštantín Holobradý. príslušník generácie, ktorá budovala základy Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre

  E-mail Print

  holobradySlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 29. júna 2020  zomrel vo veku 94 rokov prof. Ing. Konštantín Holobradý, CSc., bývalý pedagóg, vedúci Katedry chémie, prorektor vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre a dekan Agronomickej fakulty, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o odbornú a spoločenskú autoritu tejto inštitúcie.

  Profesor Konštantín Holobradý sa narodil 15. januára 1926 v Červeníku, okres Hlohovec. Vysokoškolské štúdiá absolvoval v rokoch 1946 – 1950 na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. Od roku 1952 pôsobil na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, kde sa v roku 1961 habilitoval. Pôsobil ako vedúci Katedry chémie (1956 – 1970), prorektor VŠP v Nitre pre vedu a výskum a dekan Agronomickej fakulty. V roku 1970 musel svoje pôsobenie na VŠP z politických dôvodov ukončiť a až do roku 1990 praxoval na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy. Nasledujúce tri roky (1990 – 1993) sa jeho pôsobiskom opäť stala Katedra chémie VŠP, kde pôsobil ako profesor až do odchodu do dôchodku.

  Profesor Konštantín Holobradý bol riešiteľom a koordinátorom viacerých výskumných úloh, členom Československej a neskôr Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied, autorom a spoluautorom vysokoškolských učebníc, množstva vedeckých a odborných príspevkov.  Vo svojej výskumnej práci sa sústredil na ekologizáciu poľnohospodárskej výroby, ochranu pôdneho fondu a životného prostredia, chémiu v poľnohospodárstve ako aj vplyv priemyselných exhalátov na pôdu a rastlinu. Patril medzi priekopníkov metodických usmernení pri riešení dekontaminačných a sanačných opatrení a technológií aplikácie dnových sedimentov.

  Bol nositeľom Zlatej medaily ČSAV, medaily SAPV, medaily SPU v Nitre a ďalších ocenení.

  Česť jeho pamiatke!