Kam na vysokú: od Trnavy po Prešov

Friday, 21 February 2020 10:28 administrator Poľnohospodár 6/64
Print

kam na vysokuBlíži sa čas podávania prihlášok na vysoké školy. Množstvo študentov stredných škôl už teraz uvažuje nad výberom vhodnej školy a študijného programu. Pomôcť pri rozhodovaní o správnom výbere vysokej školy má ambíciu aj prezentačná výstava pomaturitného a celoživotného vzdelávania - Kam na vysokú, ktorá sa tento rok postupne konala v šiestich slovenských mestách.

Na sérii výstav, ktorá odštartovala v Trnave, pokračovala v Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a končila v Prešove, sa zúčastnili aj zástupcovia šiestich fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Stredoškolákom, ale i ďalším záujemcom o štúdium, odpovedali na otázky súvisiace s možnosťami vysokoškolského štúdia na SPU, s podmienkami prijatia na študijné programy, s jazykovým vzdelávaním, štipendiami, ako aj na otázky týkajúce sa života na univerzite a možností uplatnenia na trhu práce.

„Bez kvalitného vzdelania je veľmi ťažké uplatniť sa na trhu práce. Toto si uvedomujú aj stredoškoláci a pri výbere študijného programu sa oveľa pozornejšie venujú práve otázke budúceho uplatnenia v praxi. Veríme, že viacero z nich k nám zavíta vo februári a v marci na dni otvorených dverí, počas ktorých budú mať možnosť nahliadnuť aj do priestorov našich fakúlt,“ povedal prorektor SPU pre vzdelávanie prof. Milan Šimko.

Celkovo sa na všetkých šiestich podujatiach zúčastnilo 6500 maturantov a študentov nižších ročníkov zo 132 stredných škôl.

kam na vysoku

Na výstave v nitrianskom PKO sa prezentovali vysoké školy aj zástupcovia z praxe

Foto: za