Park roka 2019: FZKI opäť bodovala

Friday, 21 February 2020 10:25 administrator Poľnohospodár 6/64
Print

park rokaSúťaž Záhrada roka, Park roka a Detail roka s rovnomennými kategóriami je prezentáciou súčasnej úrovne krajinnej architektúry na Slovensku. Predstavenie prihlásených diel a vyhlásenie víťazov tohtoročnej súťaže sa konalo 12. februára v Nitre, v rámci konferencie Záhradnícke fórum 2020, ktorej hlavnou témou je tento rok klimatická zmena.

V kategórii Park roka 2019 bola úspešná aj Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. FZKI bodovala projektom Bylinné výsadby v záhradách Starého Biskupského Hostinca v Nitre, ktorý získal 3. miesto. Autorky projektu: Ing. Martina Šášiková, Victoria-trvalková škôlka a doc. Dagmar Hillová, PhD., z FZKI SPU v Nitre. Medzi realizátormi projektu nechýbali ani študenti FZKI pod vedením D. Hillovej.

Súťaž Záhrada roka, Park roka a Detail roka vyhlasuje od roku 2015 Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na podporu propagácie kvalitných výsledkov práce záhradných a krajinných architektov, realizačných firiem, dodávateľov a v neposlednom rade aj osvietených investorov. Kategória Park roka zahŕňa realizácie diel krajinnej architektúry na verejnej ploche alebo vyhradenej zeleni v intraviláne obcí alebo v krajine (napr. park, námestie, sídlisková zeleň, vyhradené areály a pod.) s výmerou minimálne 0,5 ha.

Prvé miesto v kategórii Park roka 2019 získal projekt Park Waltrovka, autori projektu: Ing. P. Pasečný, Ing. I. Pasečná (absolventi FZKI), Ing. arch. L. Vogelová a Ing. R. Šimková. Druhé miesto získal projekt Rekonštrukcia parku pri soche Panny Márie pri Námestí Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom, autori: landart ateliér, Ing. R. Masár, Ing. K. Masárová (absolventi FZKI).

r

 

park roka

Ocenenie za projekt Bylinné výsadby v záhradách Starého Biskupského Hostinca v Nitre prevzala aj
doc. Dagmar Hillová, PhD., z FZKI

Foto: archív