Deň otvorených dverí na FEŠRR

Friday, 21 February 2020 10:21 administrator Poľnohospodár 6/64
Print

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja otvorila svoje dvere záujemcom o štúdium 14. februára.

Zástupcovia fakulty informovali o podmienkach štúdia, študijných programoch a možnostiach uplatnenia. Na 1. stupni štúdia na FEŠRR si maturanti môžu vybrať z troch akreditovaných študijných programov - regionálny rozvoj a politiky EÚ (aj v kombinácii v anglickom jazyku), rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu, environmentálny manažment. Absolvent sa uplatní ako odborný pracovník vo verejnej správe, verejnoprávnych inštitúciách, v projektových útvaroch, v súkromných firmách a finančných inštitúciách, orgánoch miestnych samospráv doma i v zahraničí.

Ako sa stredoškoláci dozvedeli, obsah štúdia vo všetkých akreditovaných študijných programoch FEŠRR je výrazne podporovaný výučbou svetových jazykov, s dôrazom na projektové, komunikačné a kooperatívne zručnosti študentov. Snahou fakulty je pripraviť kvalitných absolventov, ktorí obstoja na trhu práce aj v silnom konkurenčnom prostredí, akým je Európska únia.