Peter Šedík: Dôležité je stanoviť si ciele a napĺňať ich vlastnou aktivitou

Friday, 21 February 2020 10:15 Renáta Chosraviová Poľnohospodár 6/64
Print

sedikJedným z laureátov už tradičnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska, ktorá sa konala v decembri minulého roka, bol aj Ing. PETER ŠEDÍK, PhD., z Fakulty ekonomiky manažmentu SPU v Nitre, ktorý zvíťazil v kategórii Ekonómia.

Pán inžinier, mohli by ste nám objasniť v čom spočíva vaša činnosť a aké aktivity v oblasti výskumu vykonávate?

Doktorandské štúdium som úspešne ukončil minulý rok v júni obhajobou dizertačnej práce na tému Využitie demografickej segmentácie pri tvorbe stratégií v marketingu včelieho medu. V súčasnosti pôsobím ako výskumný pracovník v Centre informačných technológií FEM a náplňou mojej práce je realizácia spotrebiteľských štúdií a medzinárodných výskumov zameraných na potraviny a poľnohospodárske produkty - med, mliečne produkty, bio potraviny a iné. Okrem toho sa venujem aj vypracovávaniu medzinárodných vzdelávacích a výskumných projektov a nadväzovaniu nových možností spolupráce v oblasti vedy a výskumu.

Akej problematike sa aktuálne venujete vo výskume a aké sú perspektívy tejto vedeckej oblasti?

Hlavnou oblasťou môjho výskumu je marketing potravín a spotrebiteľské správanie. Keďže som vášnivý včelár - obhospodarujem štyridsaťpäť včelích rodín na štyroch stanovištiach, sústreďujem sa hlavne na včelársky sektor či už je to obchod so včelím medom, analýza spotrebiteľského správania pri nákupe a spotrebe včelieho medu, senzorické vnímanie kvality medu, skúmanie spotrebiteľských preferencií u nových produktov z medu (ochutené medy), alebo aj veľmi zaujímavej a atraktívnej oblasti ako je apiterapia - liečenie včelími produktmi. V tomto roku mám ambíciu venovať sa nutričnému marketingu a kvalite včelieho medu s akcentom na jeho nutričnú hodnotu. Cieľom je zmapovať obsah minerálnych látok v rozličných druhoch medu z rôznych lokalít Slovenska a získané informácie využiť ako nástroj na zvýšenie atraktívnosti a konzumácie tohto vzácneho produktu medzi spotrebiteľmi.

Mohli by ste poradiť ostatným mladým ľuďom, ako sa z bežného študenta môže stať študent spolupodieľajúci sa na skvalitnení výskumu?

V prvom rade treba nájsť svoj vlastný smer, ktorý vás bude nielen fascinovať, ale aj baviť (ideálne, ak je aj súčasťou vášho hobby) a postupne nadobúdať nové vedomosti. Cesta výskumníka začína štúdiom odborných publikácií či vedeckých článkov, ale samozrejme, to nie je postačujúce. Je podnecujúce hľadať inšpirácie v zahraničí počas rôznych výskumných pobytov a projektových stretnutí a získavať nové kontakty na spoluprácu pri prezentovaní svojich dosiahnutých výsledkov na domácich a zahraničných konferenciách. Dôležité je však stanoviť si ciele a postupne ich napĺňať vlastnou aktivitou, iniciatívou a záujmom :-).

rch 

 

sedik

Peter Šedík sa vo svojom výskume sústreďuje na marketing potravín a spotrebiteľské správanie, zaujíma ho však najmä včelársky sektor

Foto: archív