Pedagógovia FAPZ na stredných školách

Friday, 21 February 2020 10:13 FAPZ Poľnohospodár 6/64
Print

fapzV nadväznosti na prezentačné výstavy pomaturitného a celoživotného vzdelávania Kam na vysokú, sa takmer dvadsať pedagógov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre zúčastnilo na propagačných náboroch na stredných školách.

Stredoškolákom a pedagógom poskytli informácie o akreditovaných študijných programoch na všetkých stupňoch štúdia, ale aj o priebehu prijímacieho konania, termínoch podávania tlačených a elektronických formulárov prihlášok, vysokoškolskej legislatíve a pod. Najčastejšie sa študenti zaujímali o uplatnenie v praxi, o možnosti štúdia v zahraničí, o podmienky ubytovania, o možnosť využívania výpočtovej techniky v rámci výučby, o účasť pri riešení aktuálnych výskumných problémov s možnosťou ďalšieho odborného rastu v priebehu doktorandského štúdia a v neposlednom rade ich zaujímali možnosti kultúrneho a športového vyžitia na univerzite.

FAPZ 

 

fapz

Foto: archív fapz