FBP: Medzinárodná zimná škola

Friday, 21 February 2020 10:08 administrator Poľnohospodár 6/64
Print

zimna skolaVo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre sa 6. februára konala Zimná škola ANIMAL BIOTECHNOLOGY 2020 s medzinárodnou účasťou.

Zameraná bola na problematiku „Zvieratá ako biologický model pre biotechnologický výskum“. Garantom ZŠ bol prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., organizátorom Fakulta biotechnológie a potravinárstva a VC AgroBioTech v spolupráci s NPPC VÚŽV Nitra. Spolu bolo zaregistrovaných 82 účastníkov. Okrem domácich prednášajúcich prezentovali aktuálny stav v rámci uvedenej problematiky aj hostia z Česka, Nemecka, Poľska, Maďarska a Srbska.