Šľachtiteľka Dorota Pospíšilová jubiluje

Friday, 21 February 2020 10:07 administrator Poľnohospodár 6/64
Print

dorota-pospisilovaNajvýznamnejšia slovenská a svetovo uznávaná šľachtiteľka viniča hroznorodého na Slovensku Ing. Dorota Pospíšilová, CSc., oslávila 13. februára, okrúhle jubileum - 90 rokov. Prvá dáma slovenského šľachtenia viniča sa zaoberá viničom a dorábaním vína niekoľko desaťročí a vinársky obzor na Slovensku sa jej podarilo posunúť ako málokomu pred ňou.

Prvenstiev má na svojom konte viacero. Je autorkou skvelých odrôd vína ako je Dunaj, Hron, Rudava, Váh a ďalšie. Počas svojej kariéry vyšľachtila dvadsaťštyri uznaných nových odrôd viniča. Víno ako produkt vyrábaný z hrozna pozná ľudstvo už viac ako šesťtisíc rokov. Doteraz však hľadá správne odrody i chute. Ing. Dorota Pospíšilová mala pri šľachtení už od začiatku na mysli to, že pôvodné odrody, pestované na Slovensku, musí niečím obohatiť, alebo jej nové odrody ich musia kvalitatívnymi vlastnosťami prevyšovať. Tohto sa vždy striktne držala. Šľachtiteľka považuje skromnosť a pokoru za principiálny postoj k životu, preto akékoľvek honorácie zásadne odmieta. „Tvrdá práca mi vždy bola mottom, pretože jej plody sú nezničiteľné. Každá práca vytvára plody, či už duchovné, alebo hmatateľné. Počas aktívnych rokov som mala vždy na zreteli, že pracujem pre budúcnosť, preto obrovská vďaka patrí ľuďom, ktorí mi nové odrody pomohli uviesť do života,“ hovorí oslávenkyňa.

Vážená pani inžinierka, akademická obec Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Vám k významnému životnému jubileu praje veľa zdravia, spokojnosti a životného elánu. 

r